If Skadeförsäkring Holding Ab:s och Sampo Oyj:s innehav i Wärtsilä Oyj Abp

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
4 januari 2002 kl 17:10 E. Europe Standard Time

If Skadeförsäkring Holding Ab (publ.) och Sampo Oyj har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att på basis av slutna avtal uppgår If Skadeförsäkring Holding Ab-koncernens innehav i Wärtsilä Oyj Abp till över 5% av rösterna i Wärtsilä Oyj Abp och Sampo Oyj:s innehav både av antalet aktier och rösterna sjunker till under 5%. Nämnda bolag har tillhandahållit Wärtsilä Oyj Abp följande information om sina innehav.

If Skadeförsäkring Holding Ab:s innehav
Innehavet ändrades 2.1.2002. När avtalet förverkligas äger If Teollisuusvakuutus Oy 446.708 stycken A-aktier i Wärtsilä och 553.292 stycken B-aktier i Wärtsilä. När avtalet förverkligas äger If Vahinkovakuutusyhtiö Oy 625.044 stycken A-aktier och 658.996 stycken B-aktier. If Skadeförsäkring Holding Ab-koncernen äger således 2.284.040 stycken Wärtsiläaktier. If Skadeförsäkring Holding Ab har inte tidigare ägt aktier i Wärtsilä.

Efter transaktionen äger If Skadeförsäkring Holding Ab (publ.) 3,94% av aktiekapitalet i Wärtsilä Oyj Abp och 6,20% av rösterna.

Sampo Oyj:s innehav
Innehavet ändrades 2.1.2002. Försäkringsaktiebolaget Sampo-Liv äger 594.660 stycken A-aktier i Wärtsilä och 1.095.772 stycken B-aktier i Wärtsilä när avtalet förverkligas. Sampo-Livs innehav har inte ändrats. If Teollisuusvakuutus Oy (före detta Sampo Teollisuusvakuutus Oy)hade före avtalet 446.708 stycken A-aktier och 553.292 stycken B-aktier. If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (före detta Vakuutusyhtiö Sampo Oy) hade före avtalet 625.044 stycken A-aktier och 658.996 stycken B-aktier. Mandatum Fondkommission Ab äger 271 stycken B-aktier när avtalet förverkligas. Antalet är detsamma som före avtalet.

Efter transaktionen äger Sampo Oyj-koncernen 2,91% av aktiekapitalet i Wärtsilä Oyj Abp och 3,66% av rösterna. Tidigare ägarandelar var 6,85% av aktiekapitalet och 9,86% av rösterna.

Tilläggsinformation: Kari Hietanen, chefsjurist, Wärtsilä Oyj Abp, tfn. 010 709 5609.

 

© 2020 Wärtsilä