Wärtsilä fick motororder till världens största oljeborrningsfartyg

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
3 november 2005 kl 10:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har fått en order på sex motorer till världens största oljeborrningsfartyg. Ordern med en sammanlagd effekt på 46 MW erhölls i oktober. I ordern ingår förutom motorer även annan utrustning. Fartyget byggs av koreanska Samsung Heavy Industries Co. Ltd.

Fartygets beställare är Stena Drilling Ltd., som ingår i svenska Stenakoncernen. Fartyget används för olje- och gasledning i Norska havet och Barents hav. Fartyget blir färdigt i slutet av år 2007.

Bidragande faktorer till att Wärtsilä tog hem ordern var Wärtsiläs tidigare motorleveranser till borrningsfartyg som byggts av Samsung Heavy Industries och Wärtsiläs betydande erfarenhet av borrningsplattformer för djuphavs- och offshore-tillämpningar.

För ytterligare information kontakta gärna: informationsdirektör Eeva Kainulainen, Wärtsilä Oyj Abp, telefon 010 709 5235

Detta pressmeddelande finns i två versioner. Detta är den kortare av dem. Den längre versionen som är på engelska innehåller mer teknisk information. Meddelandena finns att läsa på vår webbplats http://www.wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä