Tidtabell för Wärtsiläs ekonomiska publikationer 2008 och 2009

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
3 augusti 2007 kl 13:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp:s bokslutskommuniké för 2007 publiceras tisdagen 5.2.2008.

Årsredovisningen för 2007 publiceras vecka 10/2008.

Bolagets ordinarie bolagsstämma 2008 hålls onsdagen 19.3.2008 i Helsingfors.

Under 2008 publicerar Wärtsilä tre delårsrapporter. Delårsrapporten för januari-mars publiceras fredagen 25.4.2008, delårsrapporten för januari-juni torsdagen 24.7.2008 och delårsrapporten för januari-september fredagen 24.10.2008.

Bokslutskommunikén för 2008 publiceras fredagen 30.1.2009 och ordinarie bolagsstämman 2009 hålls onsdagen 11.3.2009 i Helsingfors.

Den ekonomiska informationen om bolaget publiceras samtidigt på finska, svenska och engelska.

Resultatmeddelandet kan genast efter publiceringen även läsas på internet på adressen www.wartsila.com

© 2019 Wärtsilä