Teckning av aktier mot optionsrätter utfärdade år 2002 av Wärtsilä Oyj Abp

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
3 augusti 2007 kl 10:45 E. Europe Standard Time

Teckningen av aktier enligt optionsprogrammet 2002 började 1.4.2004. Under perioden 14.6. – 25.7.2007 konverterades enligt optionsvillkoren 3.366 optioner till 5.049 B-aktier i Wärtsilä. Detta innebär en ökning av aktiekapitalet med sammanlagt 17.671,50 euro.

Efter ökningen utgör aktiekapitalet sammanlagt 335.326.999,00 euro och antalet aktier 95.807.714 varav 23.579.587 A-aktier och 72.228.127 B-aktier.

Bolaget anmäler aktiekapitalökningen till handelsregistret.

Under teckningstiden har sammanlagt 3.257.097 optionsrätter konverterats till aktier på basis av optionsprogrammen 2001 och 2002, vilket motsvarar 3,5% av aktiestocken. Totalt är 192.903 aktier ännu otecknade, vilket motsvarar 0,2% av aktiestocken.

www.wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä