Wärtsilä slutför förvärvet av Greensmith Energy Management Systems Inc.

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
3 juli 2017 kl 17:00 E. Europe Standard Time
Teknologikoncernen Wärtsilä meddelar i dag att förvärvet av Greensmith Energy Management Systems Inc., marknadsledare inom programvara och inbyggda lösningar för storskalig energilagring, är slutfört. Företagen tillkännagav förvärvet i maj efter ett årslångt globalt samarbete inom fristående energilagring och hybridenergilösningar.

Greensmith hade 2016 en omsättning på 32 miljoner USD och över 40 anställda. Transaktionen värderas till 170 miljoner USD (företagsvärdering). Greensmith ska vara en affärsenhet i Wärtsilä Energy Solutions och tillhandahålla såväl fristående energilagring som hybridiserade energisystem, kontrollprogramvara och integreringsexpertis.

Med förvärvet av Greensmith ökar Wärtsilä sitt inflytande på den globala energilagringsmarknaden och positionerar sig som ledande global energisystemintegrerare. Tillväxten på energilagringsmarknaden sker inte bara i USA utan även i nya regioner som Storbritannien, Asien och Australien. När Wärtsiläs kraftverk optimeras ytterligare med energilagring kan kunder och partners erbjudas nya möjligheter till affärsvärde. Dessutom är den ökade kapaciteten för förnybar kraftproduktion, t.ex. solenergi, mer hållbar och attraktiv när den kombineras med avancerad energilagring.

”Med förvärvet av Greensmith blir Wärtsilä global ledare inom integrering av energisystem och hybridlösningar,” säger Javier Cavada, direktör för Wärtsilä Energy Solutions. ”Greensmith är mycket framgångsrikt inom integrering av programvara och system. Företaget levererade 2016 en tredjedel av alla energilagringsinstallationer i Nordamerika. Wärtsiläs globala inflytande med ett stort sälj- och servicenätverk och beprövad expertis inom leverans av nyckelfärdiga lösningar kommer att ge betydelsefull synergieffekt och tillväxt.”

Som beprövad leverantör av lösningar och programvara för energilagring har Greensmith integrerat och installerat fler än 60 storskaliga system. Det senaste projektet var ett nyckelfärdigt 80 MWh-system som åtgärdade ett kritiskt kapacitetsproblem i Kalifornien och togs i bruk i under fyra månader. Företaget har ett stort utbud av funktioner – från helt nyckelfärdiga lösningar till design- och integreringstjänster och ett femte generationens programvarupaket (GEMS) som kan användas i många olika energitillämpningar. Sedan 2013 har Greensmith också distribuerat fem storskaliga system på PJM-frekvensregleringsmarknaden (Pennsylvania, Jersey och Maryland), världens största grossistmarknad, och tillhandahåller service åt ett växande antal oberoende kraftproducenter, investerarägda energibolag och företag inom teknik, upphandling och konstruktion runtom i världen.

”Greensmith-teamet är glada att bli en sådan viktig del av Wärtsilä, en global ledare inom avancerade energilösningar” sade John Jung, vd på Greensmith. ”Med den ökande tillväxten på energilagringsmarknaden och behovet av mer integrerade, intelligenta hybridenergilösningar kunde timingen inte vara bättre.”

Bild
Bildtext: Avtalet undertecknades av Javier Cavada, direktör för Wärtsilä Energy Solutions samt John Jung, vd på Greensmith Energy Management Systems Inc.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Javier Cavada
Direktör
Wärtsilä Energy Solutions
Tel: +358 10 709 5297
javier.cavada@wartsila.com

Risto Paldanius
Direktör, Energy Storage
Wärtsilä Energy Solutions
Tel. +358 40 501 3669
risto.paldanius@wartsila.com

Mallory Sass
Direktör, marknadsföring
Greensmith Energy
Tel: +1 408 966 5950
msass@greensmithenergy.com

För investerarinformation, kontakta:
Natalia Valtasaari
Direktör, investerar- och medierelationer
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Wärtsilä Energy Solutions i korthet
Wärtsilä Energy Solutions är en ledande global energisystemintegratör som erbjuder en rad miljövänliga lösningar. Bland våra lösningar finns ultraflexibla kraftverk med interna förbränningsmotorer, storskaliga solkraftverk, energilagring och integreringslösningar samt LNG-terminaler och distributionssystem. Wärtsiläs flexibla och effektiva lösningar ger kunderna ett stort mervärde och möjliggör en övergång till ett mer hållbart och modernt energisystem. Fram till 2017 har Wärtsilä 63 GW installerad kraftverkskapacitet i 176 länder världen över.
www.smartpowergeneration.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerade teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2016 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,8 miljarder euro med cirka 18 000 anställda. Företaget finns representerat på över 200 platser i över 70 länder över hela världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

Greensmith i korthet
Greensmith är ledande leverantör av energilagringsprogramvara och integreringstjänster, och har som mål att göra energilagring till en grundläggande del av en renare och mer intelligent och fördelad energiinfrastruktur. Greensmiths programplattform GEMS är nu inne på sin femte generation, och optimerar prestandan i energilagring genom att sänka kostnaderna och maximera systemets avkastning på investeringarna.

Greensmith Energy designar och distribuerar världens mest avancerade energilagringssystem. Från storskalig lagring till BTM (behind-the-meter) och mikronätlösningar möjliggör Greensmith GEMS-programplattform effektiv leverans av stabil energi med oöverträffad prestanda och lönsamhet.

Fakta:

  • 180 megawatt energilagring
  • Försörjer över 60 kunder globalt
  • Arbetar med över 25 kunder, bl.a. kraftbolag och oberoende kraftproducenter (IPP)
  • Unik expertis när det gäller integrering av 16 olika batterier och 14 olika växelriktare

www.greensmithenergy.com

© 2020 Wärtsilä