Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 2 kap. 9 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock, Inc. ökade sitt innehav i Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
  • Flaggningsanmälningar
3 juli 2012 kl 13:00 E. Europe Standard Time

BlackRock, Inc. har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att bolaget 29.6.2012 köpt Wärtsilä aktier och att dess andel av röstantalet nu överstiger en tjugondedel (1/20). Efter aktieförvärvet äger BlackRock, Inc. 9.945.554 aktier, vilket motsvarar 5,04% av Wärtsiläs aktier och röster.

 

© 2020 Wärtsilä