Högsta domstolen beviljade inte besvärstillstånd: Wärtsiläs dotterbolag och tjänsteman oskyldiga

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
3 juli 2007 kl 15:00 E. Europe Standard Time

Wärtsiläs dotterbolag Wärtsilä Finland och dess tjänsteman är oskyldiga i den så kallade Gotland-mutaffären. Högsta domstolen beviljade inte statsåklagarens besvärstillstånd, och således är Vasa hovrätts avgörande från 5.7.2006 lagakraftvunnet. I anslutning till fartygsaffärer 1999 och 2000 betalade Wärtsilä en rederirabatt till det konto som Gotland Rederiets representant anmält. Både Vasa tingsrätt och hovrätt fastslog att det inte var fråga om mutor, såsom det hade framlagts i anklagelseskriften. I rättsinstanserna påvisades att rederirabatter är normal kutym i branschen.

Ytterligare information: Direktör, Kari Hietanen, tfn +358 40 754 4363.

 

© 2020 Wärtsilä