Wärtsilä säljer sin andel i samföretaget Wärtsilä TMH Diesel Engine Company LLC till Transmashholding

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
3 juni 2014 kl 19:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä och Transmashholding har tecknat ett avtal om att Wärtsilä säljer sin 50 procents andel i samföretaget Wärtsilä TMH Diesel Engine Company LLC till sin samföretagspartner Transmashholding. Avyttringen av samföretaget ska göra det möjligt för Wärtsilä att koncentrera sig på sin kärnexpertis, det vill säga kompletta kraftlösningar med stöd under produktens hela livscykel för marin- och energimarknaderna. Transaktionen har erhållit de regelenliga tillstånd som behövs, och förväntas slutföras i slutet av juni 2014. Värdet på affären är ca 12 miljoner euro.

Wärtsilä och Transmashholding undertecknade ett samföretagsavtal i maj 2010 för tillverkning av moderna mångsyftes dieselmotorer i Ryssland. Motorerna skulle användas i växellok samt olika marin- och krafttillämpningar. Enligt avtalet skulle Wärtsilä och TMH bilda ett 50/50-ägt holdingbolag för att etablera och driva en ny motorfabrik i Penza i Ryssland för montering och testning av motorer samt för tillverkning av vissa större motorkomponenter. Den nya motorfabriken började byggas år 2012.

Wärtsilä ser fortsättningsvis tillväxtmöjligheter i Ryssland inom marin- och kraftverksmarknaderna. Efter transaktionen kommer Wärtsilä att betjäna regionen genom sina existerande fabriker.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tel. +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Esa Kivineva
Vice President, Product Company Joint Ventures
Wärtsilä Oyj Abp
Tel. + 358 10 709 5555
esa.kivineva@wartsila.com

För investerarinformation, vänligen kontakta:

Natalia Valtasaari
Direktör, investerarrelationer
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 40 187 7809
natalia.valtasaari@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2013 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,7 miljarder euro med cirka 18.700 anställda. Företaget hade verksamhet i över 200 enheter i närmare 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com
 

© 2020 Wärtsilä