Stefan Damlin utnämnd till VD för Wärtsilä Finland Oy

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
3 maj 2012 kl 16:30 E. Europe Standard Time

Ekon. mag. Stefan Damlin (44) har utnämnts till verkställande direktör för Wärtsilä Finland Oy från och med 1.7.2012. Damlin, som har innehaft olika ledningsuppgifter inom ekonomi- och affärsutveckling på Wärtsilä sedan 1991, ansvarar också i fortsättningen för Wärtsilä Industrial Operations (WIO) -enhetens affärsutveckling och är medlem av ledningsgruppen. WIO-enheten består av produktion och produktutveckling och Damlin rapporterar till enhetens direktör Lars Hellberg.

Damlin efterträder DI Juha Kytölä (47) som från samma datum kommer att ta över ansvaret för miljöverksamhetsområdet inom affärsområdet Wärtsilä Ship Power, när enhetens nuvarande direktör Joe Oatley lämnar sin post. Kytölä kommer att vara baserad i Poole, England, och han rapporterar till direktören för Wärtsilä Ship Power Jaakko Eskola.

Tilläggsuppgifter:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
atte.palomaki@wartsila.com  
Tfn. 040 5476390

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.

År 2011 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,2 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet i närmare 170 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com

Bild av Juha Kytölä

Bild av Stefan Damlin
 

© 2020 Wärtsilä