Konstituerande möte för Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
3 mars 2016 kl 17:20 E. Europe Standard Time

Vid sitt konstituerande möte 3.3.2016 valde Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse Mikael Lilius till ordförande och Sune Carlsson till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en revisions-, en nominerings- och en ersättningskommitté. Styrelsen valde inom sig följande ledamöter till kommittéerna:

Revisionskommittén:
Markus Rauramo, ordförande
Maarit Aarni-Sirviö
Risto Murto

Nomineringskommittén:
Mikael Lilius, ordförande
Kaj-Gustaf Bergh
Tom Johnstone
Risto Murto

Ersättningskommittén:
Mikael Lilius, ordförande
Maarit Aarni-Sirviö
Tom Johnstone

Wärtsilä Oyj Abp

© 2020 Wärtsilä