Wärtsilä får beställning på gasmotorer och utrustning till Viking Lines nya miljöanpassade passagerarfartyg

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
3 mars 2011 kl 12:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har säkrat ett kontrakt med varvsbolaget STX Finland Oy för leverans av driftsmaskineri till Viking Lines nya passagerarfartyg. Fartyget kommer att bli det största passagerarfartyget som drivs med flytande naturgas, och det mest miljöanpassade och energieffektiva större passagerarfartyget inom industrin. Det kommer att byggas på STX skeppsvarv i Åbo och fartyget planeras att tas i trafik år 2013. Fartyget kommer att trafikera i Östersjön mellan Åbo och Stockholm. I kontraktet ingår en option för leverans av utrustning till ett liknande systerfartyg. STX Finland är en del av det internationella företaget STX Europe Group.

Wärtsiläs leverans innefattar fyra stycken Wärtsilä 8L50DF-huvudmotorer, bog- och tunnelstyrpropellrar, samt två byggda huvudpropellrar i rostfritt stål med fasta blad och med kompletta propelleraxellinjer samt miljöanpassade axeltätningssystem. Propellrarna kommer att ha lägsta möjliga inducerade tryckimpulser, vilket innebär mycket låga vibrationsnivåer.

Fartyget kommer att drivas med flytande naturgas, vilket betyder att svaveloxidutsläppen kommer att ligga nära noll och att kväveoxidutsläppen kommer att vara minst 80 procent under den nivå som för närvarande fastställts av den internationella sjöfartsorganisationen (International Maritime Organization, IMO). Dessutom minskas partikelutsläppen med mer än 90 procent jämfört med utsläppen från konventionella dieselmotorer, och också koldioxidutsläppen blir 20-30 procent lägre. Wärtsiläs flerbränsleteknologi gör det möjligt för fartyget att fritt kunna färdas inom kontrollområden med begränsningar för svavelutsläpp (SECA) och kväveutsläpp (NECA). Flytande naturgas är den mest ekonomiska och miljöanpassade lösningen för framtiden.

”Detta unika och banbrytande fartyg kommer att bli det miljövänligaste stora passagerarfartyget i världen. Tack vare Wärtsiläs teknologi kommer fartyget att uppfylla och till och med överträffa också de strängaste miljöbestämmelserna för sjöfart som IMO och EU planerar att införa. Wärtsiläs långa erfarenhet och starka kompetens inom området för flerbränsleteknologi förenat med det faktum att företaget redan sålt cirka 300 motorer av denna typ, var de viktigaste orsakerna till att de fick beställningen”, säger Tony Öhman, tekniske direktör för Marine Operations & Newbuilding, Viking Line Abp.

Wärtsilä är en pionjär inom flerbränsleteknologi

Wärtsilä är en pionjär inom utvecklingen av flerbränslemotorteknologin och har de senaste åren lanserat en serie av gasmotorer. Fyrtaktsmotorerna Wärtsilä 50DF, Wärtsilä 34DF och Wärtsilä 20DF representerar den bästa teknologin på marknaden vad beträffar effektivitet och låga utsläpp. Wärtsilä 50DF är på väg att bli en av Wärtsiläs mest framgångsrika produkter och har använts i marina tillämpningar sedan år 2006, när flerbränslemotorer lanserades. Motorerna ger möjlighet att smidigt växla mellan flytande och gasformiga bränslen utan något avbrott i kraftgenereringen.

Viking Lines nya passargerarfartyg kommer att kunna frakta personbilar, lastbilar och släpvagnar på korta internationella sjöresor. Den är konstruerad för 2800 passagerare och 200 besättningsmedlemmar. Maskineriet, utrustningen och konstruktionen kommer att genomgå särskild besiktning av klassificeringssällskapet Lloyds Register of Shipping.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Aaron Bresnahan
Direktör, Passagerarfartyg
Wärtsilä Ship Power
Tfn: +358 40 1453 419
aaron.bresnahan@wartsila.com  

Tuula Franck
Kommunikationschef
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 400 267 555
tuula.franck@wartsila.com  

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. Under 2010 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,6 miljarder euro med över 17.500 anställda. Företaget har verksamhet i 160 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.

www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä