Wärtsilä Oyj Abp:s årsredovisning och årssammandrag av meddelanden för år 2007 publicerade

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
3 mars 2008 kl 12:30 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp har idag 3.3.2008 publicerat sin årsredovisning för året 2007. En PDF version av rapporten finns som bilaga till detta meddelande. Årsredovisningen innehåller ett årssammandrag av Wärtsiläs börsmeddelanden år 2007. Alla Wärtsiläs meddelanden, inklusive börsmeddelanden, finns på Wärtsiläs webbsidor på adressen http://www.wartsila.com/,se,press,,,,,,.htm.

Wärtsilä Oyj Abp

Bilaga: Årsredovisning 2007 Flash

© 2020 Wärtsilä