Wärtsilä förvärvar norska fartygsserviceföretaget Maritime Service

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
3 mars 2008 kl 14:30 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har köpt det norska företaget Maritime Service AS, som är specialiserat på fartygsservice, mekaniska tjänster och renoveringstjänster. Maritime Service bedriver sin verksamhet i Ålesund i More-området på Norges västkust.

Maritime Service har en bra position inom fiskeribranschen och en lovande affärspotential inom service för färjor och offshorefartyg. Köpet av Maritime Service stärker Wärtsiläs position och utvidgar Wärtsiläs tjänsteutbud i More-området i västra Norge.

Maritime Services årliga omsättning uppgick till 26 miljoner norska kronor (3,2 miljoner euro) år 2007. Företaget har 28 anställda, varav 25 är servicearbetare. Maritime Service verksamhet kommer att integreras med Wärtsilä Services i Norge. Alla anställda fortsätter som Wärtsilä-anställda. Affärens värde offentliggörs inte.

”Maritime Services skickliga personal, kunskap och etablerade kundrelationer i fiskeribranschen utgör ett värdefullt tillskott till Wärtsiläs utbud”, säger Tage Blomberg, direktör för Wärtsilä Services.

”Genom förvärvet kommer Maritime Service att gagnas av Wärtsilä’s vida förmågor och breda service erbjudande, starka marknadsnärvaro samt kundrelationer”, fortsätter Blomberg.

Ytterligare information:
Tage Blomberg, direktör, Wärtsilä Services, tel. +358-40-5057568
Sveinung Hansen, direktör, Services, Wärtsilä Norway, tel. +47-91753434
Ove Rorvik, Managing Director, Maritime Service AS, tel. +47-90846857
Eeva Kainulainen, informationsdirektör, Wärtsilä Oyj, Abp, tel. +358-40-5680591

Wärtsilä i korthet
 
Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 16 000 proffs i 150 Wärtsiläenheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Den Nordiska Börsen i Helsingfors. www.wartsila.com

 

 

© 2020 Wärtsilä