Wärtsilä levererar biokraftverk till Tyskland

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
3 mars 2005 kl 10:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Biopower Oy levererar ett kraftverk som drivs med biobränsle till Baden-Baden i Tyskland. Kunden är BioTherm Baden GmbH & Co KG. Kraftverket byggs för ett statligt energiverk i en industripark i närheten av Baden-Baden.

Kraftverket är en så kallad samproduktionsanläggning som producerar el och fjärrvärme. Avtalet omfattar leverans och installation av biokraftverket samt nödvändig utbildning. Kunden ansvarar för uppförandet av själva byggnaden. Som bränsle utnyttjar kraftverket hyggesrester från den lokala skogsindustrin. Kraftverket tas i bruk år 2006.

Wärtsiläs kraftverk producerar el och värme på ett rent och miljöskonande sätt. Den patenterade BioGrate-förbränningstekniken möjliggör små utsläpp av kväveoxid och koldioxid.

Ordern ingår i orderingången för år 2004.

För ytterligare information kontakta gärna: informationsdirektör Eeva Kainulainen, telefon 010 709 5235

© 2020 Wärtsilä