Ett bolag som specialiserat sig på automationssystem inom kraftproduktion köptes av Aker Kvaerner

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
3 februari 2006 kl 14:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har köpt bolaget Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS (AKPAS) av Aker Kvaerner. AKPAS levererar kraft- och automationssystem till lösningar inom olje- och gasbranschen samt sjöfart och industri. Bolaget verkar huvudsakligen inom Nordsjöområdet, och dess kunder består av stora olje- och gasbolag samt norska varv. AKPAS ligger i Stord, Norge, och bolaget har en omsättning på 28 miljoner euro och 135 anställda. Köpepriset är ca 12 miljoner euro.

“Affären stödjer vår tillväxtstrategi och utvidgar Wärtsiläs sortiment inom elektriska propulsionssystem, kraftöverföring och automation i synnerhet inom olje-, gas- och offshoresektorerna. Den förstärker också vidareutvecklingen av elektriska system. Därtill erbjuder förvärvet intressanta synergifördelar, eftersom Wärtsilä redan har flera gemensamma projekt med AKPAS,” säger Wärtsiläs vice verkställande direktör Mikael Mäkinen.

”Det här är ett bra exempel på hur vi kan få till stånd goda industriella arrangemang där alla vinner. I det här fallet finns det åtminstone fyra vinnare,” säger Aker Kvaerners vice verkställande direktör Torleif Gram.

-"Wärtsilä, som förvärvar ett bolag med en stor orderstock, kompetent personal och bra produkter, som passar Wärtsiläs produktsortiment

-Aker Kvaerner, som får kompensation för sina investeringar i bolagets utveckling

-De 135 arbetstagare som får en ny, stor ägare som vill vidareutveckla personalen och dess kompetens

-Stords kommun, som vid sidan om Aker Kvaerner får ytterligare en internationell koncern till sin ö. Wärtsilä har redan verksamhet i grannkommunen Bømlo.

”Eftersom AKPAS inte längre är en del av Aker Kvaerners kärnverksamhet är vi glada över att vi funnit en bra ny ägare till bolaget och att den nya ägaren är ett företag i Wärtsiläs storleksklass och att Wärtsilä fortsätter företagets verksamhet. AKPAS:s produkter passar väl in i Wärtsiläs sortiment, och jag är säker på att Wärtsilä kommer att utveckla AKPAS vidare," säger vice verkställande direktör Torleif Gram.

Ytterligare information: Vice verkställande direktör Mikael Mäkinen, Wärtsilä Oyj Abp, tfn 010 7095 620

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä levererar lösningar som stöder våra kunders verksamhet under produktens hela livscykel. Samtidigt skapar vi bättre teknologier som gynnar såväl våra kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverks- lösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 12 000 professionella medarbetare i över 130 enheter i över 60 länder runt om i världen.

www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä