Wärtsilä ingick avsiktsförklaring med CSIC om tillverkning av hjälpmotorer i samföretaget i Kina

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
3 februari 2005 kl 11:30 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har ingått en avsiktsförklaring (letter of intent) med China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) om det 50/50-ägda företaget, som skall börja tillverka hjälpmotorer i Kina. Den nya fabriken kommer att byggas i Shanghai-området.

Avsikten är att producera serietillverkade dieselgeneratoraggregat under varumärket Auxpac W20 för den expanderande skeppsbyggnadsmarknaden i Kina och sälja dem via Wärtsiläs globala nätverk. Hjälpmotorer används i fartyg för elförsörjning.

Parterna har som mål att ingå det slutliga avtalet under första halvåret 2005.

China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) är en av de största planerarna och byggarna av handels- och militärfartyg samt fartygsutrustning. I CSIC ingår 47 industriella företag, 28 teknologiska forskningscenter och 20 intressebolag.

År 2004 levererade CSIC fartyg för sammanlagt 2,14 miljoner dödviktton (dwt). Orderstocken uppgår för tillfället till 10,2 miljoner dödviktton. Antalet anställda är 160.000.

Wärtsilä är en ledande leverantör av kompletta drivsystem för fartyg och offshore-installationer. Wärtsiläs kundbas utgörs av rederier, varv och operatörer. Vårt eget globala servicenätverk erbjuder kunden komplett service för fartygets maskineri i varje skede av dess livscykel.

Wärtsilä är en betydande leverantör av kraftverk för decentraliserad energiproduktion samt tillhörande drifts- och underhållstjänster.

År 2003 uppgick Wärtsiläs omsättning till 2,4 miljarder euro och antalet anställda till 12.000.

För ytterligare information vänligen kontakta: Mikael Mäkinen, vice verkställande direktör, telefon +358 10 709 5620.

www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä