Wärtsiläs affärsområde services förvärv i USA bekräftades

Wartsila Corporation,
  • Börsmeddelande
1 december 2005 kl 09:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 1.12.2005 1.12.2005 kl 9.00

Affären mellan Wärtsilä och amerikanska Gerhardt Holding Co., Inc. om överföringen av Gerhardts affärsverksamhet till Wärtsilä har bekräftats. Bolaget har specialiserat sig på service av regler- och automationsutrustning för gas- och dieselmotorer samt gasturbiner. Omsättningen för de funktioner som förvärvas uppgår till ca 24,5 miljoner euro och antalet anställda till 128. Köpeskillingen är 8,6 miljoner euro. Bolaget har regionalt en stark position vid Mexikanska viken och i sydvästra USA.

Verksamheten konsolideras i Wärtsilä från 1.12.2005.

För ytterligare information vänligen kontakta informationsdirektör Eeva Kainulainen, telefon +010 709 5235.

© 2020 Wärtsilä