Jaakko Eskola ny styrelseordförande för den internationella energiorganisationen WADE

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
2 december 2005 kl 11:00 E. Europe Standard Time

Jaakko Eskola, försäljnings- och marknadsföringsdirektör för Wärtsilä Oyj Abp:s Kraftverk-affärsområde, har valts till styrelseordförande för energiorganisationen WADE.

WADE (World Alliance for Decentralized Energy) är en internationell icke-vinstsyftade organisation som grundades år 2002. Organisationen har som mål att globalt främja den decentraliserade energiproduktionen.

Med decentraliserad energiproduktion avses energiproduktion som sker lokalt nära konsumenten. Typiska exempel är energi- eller industrianläggningars kombinerade el- och värmeproduktionsanläggningar med hög verkningsgrad. Det är också vanligt att dylika anläggningar utnyttjar förnyelsebara bränslen; för decentraliserad energiproduktion talar därmed såväl ekonomiska, samhälleliga som miljömässiga aspekter.

I flera länder finns redan anläggningar för decentraliserad energiproduktion, men de har ofta svårt att komma in på marknaden på grund av föråldrad energilagstiftning. Ett av WADEs huvudmål är att förespråka förnyelser.

I WADEs medlemskår ingår personer i ledande befattningar i företag som arbetar med decentraliserad energiproduktion, representanter för nationella energiorganisationer samt otaliga privata och offentliga sammanslutningar.

© 2020 Wärtsilä