Wärtsilä levererar fjärde biokraftverk till Sverige

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
2 september 2005 kl 13:00 E. Europe Standard Time

I juli beställde Vattenfall av Wärtsilä ett biobränsledrivet kraftverk till Motala, Sverige. Värdet på affären uppgår till cirka 11 miljoner euro. Överlåtelsen av det nyckelfärdiga kraftverket förväntas ske vid slutet av år 2006. Motala ligger vid Vättern i södra Sverige.

Kraftverket är en så kallad samproduktionsanläggning, som producerar el till elnätet samt värme till Motala stads fjärrvärmenätverk. Kraftverket använder träflis som bränsle.

Kraftverk levererade av Wärtsilä producerar elektricitet och värme miljövänligt. Den patenterade förbränningstekniken BioGrate möjliggör låga kväve- och koldioxidutsläpp.

Kraftverket i Motala är det fjärde biokraftverket som Wärtsilä har levererat till Sverige.

För ytterligare information kontakta gärna: informationsdirektör Eeva Kainulainen, telefon 010 709 5235.

 

 

 

© 2020 Wärtsilä