Wärtsilä levererar kraftverk på 310 MW till Bangladesh

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
2 juni 2016 kl 14:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä kommer att leverera ett Smart Power Generation-kraftverk på 310 MW till företaget United Group i Bangladesh. Ordern består av sjutton Wärtsilä 46-motorer som går på tjockolja. Kontraktet omfattar planering och leverans av utrustning till ett kraftverk, liksom även ett omfattande femårigt reservdelskontrakt. Utrustningen skall levereras i början av år 2017 och kraftverket kommer att kunna tas i bruk i mars 2018. Anläggningen kommer att vara Asiens största förbränningsmotorkraftverk.

”Motorkraftverk är den bästa tekniska lösningen för Bangladesh på grund av fluktuerande energiefterfrågan”, säger Moinuddin Hasan Rashid, verkställande direktör på United Anwara Power Ltd.

Den växande ekonomin, industrin och befolkningen i Bangladesh driver på nyinvesteringar i kraftproduktion och i synnerhet icke-gasdrivna kraftverk. Detta kombikraftverk kommer att kopplas till det nationella elnätet i Anwara i Chittagong-distriktet och skall tillgodose industrier och närliggande tätorter med ström. Wärtsiläs flexibla kraftverk lämpar sig väl för den oregelbundna energibelastningen i Bangladesh eftersom kraftverket erbjuder anpassbar kraftproduktion utan förluster i verkningsgrad.

”Vi är glada över att ytterligare stärka vårt goda förhållande med United. Detta kraftverk kommer att öka vår befintliga kapacitet hos United till cirka 850 MW i Bangladesh”, säger Göran Richardsson, regiondirektör på Wärtsilä.

I och med detta projekt kommer Wärtsilä att förse Bangladesh med ungefär en femtedel av dess elnäts produktionskapacitet på 2800 MW.

 

Bildlänk
Bildtext: Kraftverk på 310 MW, Anwara, Chittagong

 

Göran Richardsson
Regional Director, South Asia
Wärtsilä Energy Solutions
Tel: +358 40 5060739
goran.richardsson@wartsila.com

 

Jukka-Pekka Niemi
General Manager, Marketing
Wärtsilä Energy Solutions
Tel: +358 50 465 2805
jukka-pekka.niemi@wartsila.com

 

Wärtsilä Energy Solutions i korthet

Wärtsilä Energy Solutions är en världsledande leverantör av ultraflexibla kraftverk på upp till 600 MW som drivs med olika gas- och flytande bränslen. Vi erbjuder unika lösningar för baskraft, toppbelasting, reservproduktion och reglerkraft, såväl som för balansering av oregelbunden produktion av förnybar energi. Wärtsilä Energy Solutions erbjuder också storskaliga solcellskraftverk, liksom LNG-terminaler och -distributionssystem. År 2016 har Wärtsilä levererat totalt 60 GW installerad kraftverkskapacitet i 176 länder världen över.
www.smartpowergeneration.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerade teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2015 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5 miljarder euro med cirka 18.800 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä