Wärtsilä lanserar den nya Wärtsilä 31-motorn: ett genombrott inom effektivitet

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
2 juni 2015 kl 15:00 E. Europe Standard Time
Wärtsilä lanserar i dag en helt ny medelvarvsmotor med avancerad teknik i samband med mässan Nor-Shipping 2015 i Oslo. Wärtsilä 31-motorn minskar servicebehovet markant samtidigt som den lyfter verkningsgrad, bränsleflexibilitet och driftsoptimering till nivåer som inga andra produkter i dag lyckas nå upp till. Dess bränsleförbrukning i dieselversionen är så låg som 165g/kWh. 

Wärtsilä 31-motorn är konstruerad för att användas i en mängd olika fartygstyper som kräver huvudmotoreffekter i driftområdet 4,2–9,8 MW. I offshoresektorn är Wärtsilä 31 mycket lämplig för ankarhanteringsfartyg (AHTS), offshoreservicefartyg (OSV), borrningsfartyg och delvis nedsänkbara borrplattformar, där det finns höga krav på driftsflexibilitet, låg vikt/effektenhet och säkerhet samt långa serviceintervall. Wärtsilä 31 ger fartygsägare och operatörer inom kryssnings- och färjesektorn möjlighet att minska bränslekostnaderna och samtidigt upprätthålla höga miljömässiga standarder. I handelsflottan är Wärtsilä 31 avsedd att användas som huvudmotor för små till medelstora tankfartyg, bulklastfartyg och containerfartyg. 

Wärtsilä 31-motorn finns i tre olika utföranden: dieselmotor, flerbränslemotor (DF) och gasmotor (SG). Flerbränslefunktionerna i Wärtsilä 31 ger operatörerna ökade möjligheter att använda olika bränslekvaliteter, från mycket lätt till mycket tung brännolja, och en mängd olika gaskvaliteter.

Omfattande utvecklingsarbete och modulariserad design möjliggör större enhetlighet mellan olika modeller, vilket gör att motorn uppfyller kraven i de mest komplexa projekt. Dessutom kan underhållsprocedurerna förenklas samtidigt som både tid och kostnad för eventuella konverteringar minimeras.

I motorn förenas en betydande ökning av verkningsgrad och bränsleflexibilitet med en markant minskning av underhållskostnader. Den första servicen av Wärtsilä 31 behöver till exempel inte utföras förrän efter 8 000 drifttimmar, medan standardmarinmotorer måste underhållas efter 2 000 drifttimmar. 

”Åratal av utvecklingsarbete når sin höjdpunkt i dag med lanseringen av Wärtsilä 31-motorn. Genom den här produkten kan vi erbjuda våra kunder branschens mest avancerade, kraftfulla, bränsleeffektiva och -flexibla samt miljövänliga motor. Med den här banbrytande utvecklingen, som baseras på den allra senaste tekniken, kan vi nå en ny optimeringsnivå som varar under fartygets hela livslängd.” säger Roger Holm, direktör på Ship Power Engines, Wärtsilä.

Wärtsilä 31 finns i cylinderkonfigurationerna 8V, 10V, 12V, 14V och 16V. Motorn kännetecknas bland annat av de senaste teknikerna för bränsleinsprutning, motorstyrsystem och överladdning. Den är avsedd för fartyg med mekanisk propulsion, elektrisk propulsion, hybridinstallationer, ”heavy duty”-installationer eller som hjälpmotor.

Länk till Wärtsilä 31-sidor

Länk till bilden
Bildtext: Wärtsilä 31-motorn lyfter bränsleeffektivitet, bränsleflexibilitet, driftsoptimering och underhållsmetoder till nivåer som inga andra produkter i dag lyckas nå upp till.

Mediakontakter:

Giulio Tirelli
Direktör, Engine Portf. & Applications
Wärtsilä Ship Power
Tel: +39 040 319 5654
giulio.tirelli@wartsila.com

Marit Holmlund-Sund
Marknadsförings- och kommunikationschef, Ship Power
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: 010 709 1439
marit.holmlund-sund@wartsila.com

Wärtsilä i korthet:
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2014 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,8 miljarder euro med cirka 17.700 anställda. Företaget hade verksamhet i över 200 enheter i närmare 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com 

© 2020 Wärtsilä