Förvärvet av Senitec slutförts med full integration i Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
2 juni 2008 kl 10:00 E. Europe Standard Time

Senitec, den svenska leverantören av lösningar för rening och separering av vatten från oljeblandningar och slam, har nu integrerats fullt i Wärtsilä. Detta är ett slutgiltigt steg i företagets förvärvsprocess.

Wärtsilä köpte Senitec i februari 2007. Företaget har sedan dess verkat som en separat juridisk enhet under namnet Wärtsilä Senitec AB. Från och med den 1 juni 2008, är Senitec fusionerad med Wärtsilä och är nu en del av Wärtsilä Sweden AB.

”Tack vare den framgångsrika introduktionen av Senitecs lösningar för rening och separering av vatten från oljeblandningar och slam i Wärtsiläs produktsortiment, tillsammans med en markant ökning av efterfrågan på både marina och stationära applikationer, har en snabb ökning av produktionskapaciteten erhållits som säkerställer kontinuerlig kvalitet och kundtillfredsställelse”, säger Tom Nyman, General Manager, Services Sales, Wärtsilä Sweden AB.

”Detta resulterar i att Wärtsilä Senitecs verksamhet i Varberg flyttas till Göteborg och alla anställda har erbjudits att flytta med. Investeringar kommer också att göras i Wärtsilä Swedens lokaler för att kunna öka produktionen upp till 100 enheter per år. Vid tiden för förvärvet hade Senitec fem anställda. Antalet anställda förväntas dock växa starkt under de kommande åren”, fortsätter Nyman.

Flytten kommer ytterligare att stärka produktionen, leveranserna och servicestödet för utrustning och system, och alla gamla och nya kunder är välkomna att kontakta Wärtsiläs globala nätverk av företag för stöd angående Wärtsilä Senitecs produktlösningar.

Ytterligare en fördel med att samla produktexperterna i Göteborg är att vi kan höja nivån på utbildningen för kunder och personal. Dessutom håller vi som bäst på att bygga en Senitec-separator som efter sommaren skall installeras hos Wärtsilä Land & Sea Academy i Subic Bay, Filippinerna.

Eftersom Senitecs namn är etablerat och välkänt på marknaden, kommer produkterna för rening och separering av vatten från oljeblandningar och slam att marknadsföras som Wärtsilä Senitec M- och P-serier för marin- och kraftverksapplikationer.

Wärtsilä Senitecs separator för vatten från oljeblandningar med ett utsläpp av mindre än 1 ppm (del per miljon) olja i vattnet är konstruerad och byggd för kontinuerlig drift och kapabel att rena 1 m3/h eller 24 m3/dag vatten från oljeblandningar och slam.

Där större volymer av slam och oljeblandat vatten förekommer gäller Senitecs M-serie och enheten M2500 som är kapabel att rena 2,5 m3/h.

Mer information samt detaljer om Wärtsiläs utrustningar för rening och separering av vatten från oljeblandningar erhålls genom att besöka www.wartsila.com/senitec.

Kontakt med media:
Marit Holmlund-Sund
Public Relations Manager
Wärtsilä Corporation
Direkt tel: +358 10 709 1439
Direkt fax: +358 10 709 1425
e-mail: marit.holmlund-sund@wartsila.com
Internet: www.wartsila.com

Maria Nystrand
Public Relations Manager, Power Plants
Wärtsilä Corporation
Direkt tel: +358 10 709 1456
Direkt fax: +358 10 709 1425
e-mail: maria.nystrand@wartsila.com
Internet: www.wartsila.com

 

Wärtsilä i korthet:
Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 17 000 proffs i 160 Wärtsiläenheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Den Nordiska Börsen i Helsingfors.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä