Wärtsilä Oyj Abp, Transaktioner utförda av personer i ledande ställning: Lilius, Mikael

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Ledningens transaktioner
2 maj 2017 kl 12:45 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp, Transaktioner utförda av personer i ledande ställning: Lilius, Mikael

Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma 2.3.2017 beslöt att av det årliga arvodet till styrelseledamöterna betalas ca 40% i Wärtsilä-aktier. I enlighet med detta beslut har aktier anskaffats åt styrelsens ordförande Mikael Lilius enligt följande:

Wärtsilä Corporation - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

____________________________________________

Den anmälningsskyldiga

Namn: Lilius, Mikael

Befattning: Styrelseledamot/suppleant

Emittent: Wärtsilä Corporation

LEI: 743700G7A9J1PHM3X223

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN

Referensnummer: 743700G7A9J1PHM3X223_20170428154857_2

____________________________________________

Transaktionens datum: 2017-04-28

Handelsplats: XHEL

Typ av instrument: AKTIE

ISIN: FI0009003727

Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

( ) Transaktionen har utförts med stöd av kapitalförvaltning

( ) Transaktionen är kopplad till utförandet av ett aktieoptionsprogram

( ) Transaktionen har utförts inom ramen för en livförsäkring

Detaljer om transaktionerna

(1): Volym: 868 Enhetspris: 55.85000 EUR

(2): Volym: 77 Enhetspris: 55.85000 EUR

Aggregerad information om transaktionerna

(2): Volym: 945 Medelpris: 55.85000 EUR

Ytterligare information: Natalia Valtasaari, Direktör, Investerar- och mediarelationer, tfn. +358 10 709 5637

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerade teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2016 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,8 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä