Wärtsilä Automation Norway och Emerson Process Management inleder samarbete inom fartygsautomation

Wartsila Corporation,
  • Pressmeddelande
2 maj 2006 kl 10:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp Pressmeddelande 2.5.2006

Wärtsiläs dotterbolag Wärtsilä Automation Norway och amerikanska Emersons affärsområde Emerson Process Management har kommit överens om samarbete inom automationslösningar för oljeproduktionsfartyg (FPSO Floating, Production, Storage and Offloading). Wärtsilä Automation Norway står för kompetensen inom automationssystem för kraftverk och fartyg och Emerson för styrningen av automationsprocesser.

Bolagens arbetsgrupper utvecklar tillsammans lösningar för FPSO-fartyg som effektiverar driften och sänker kostnaderna. Det första gemensamma projektet är BW Enterprise” för BW Offshores FPSO.

Ytterligare information:
Arne Birkeland, VD, Wärtsilä Automation Norway AS, tfn +47 977 15013
Eeva Kainulainen, informationsdirektör, Wärtsilä Oyj Abp, tfn +358 10 709 5235.

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä levererar lösningar som stöder sina kunders verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 12 000 professionella medarbetare i mer än 130 Wärtsiläenheter i över 60 länder runt om i världen.
 

© 2020 Wärtsilä