Wärtsilä utvidgar sitt QuantiServ-servicesortiment genom förvärv av LOCK-N-STITCH

Wärtsilä Corporation,
  • Pressmeddelande
2 februari 2018 kl 10:30 E. Europe Standard Time

Teknologiföretaget Wärtsilä utvidgar sitt servicesortiment inom affärsverksamheten QuantiServ genom att förvärva det amerikanska teknikföretaget LOCK-N-STITCH. Genom förvärvet stärker Wärtsilä sitt serviceutbud till kunder med ett brett varumärkessortiment.

Affärsverksamheten QuantiServ, som ingår i Services-enheten, etablerades på 2016 för att erbjuda service- och underhållstjänster till kunder med många varumärken i sin produktportfölj – både varumärken som ingår i Wärtsiläs produktportfölj (t.ex. Deutz, Sulzer, Stork, Nohab, Crepelle) och/eller andra tillverkares märken – inom såväl den marina- som energisektorn. Serviceutbudet omfattar rekonditionering, in-situ service och flexibel reparations- och underhållsservice av hjälpmotorer och kraftförsörjningsaggregat.

LOCK-N-STITCH är specialiserat på reparationer av gjutjärn och deras kunnande kompletterar väl QuantiServs servicesortiment. Genom LOCK-N-STITCHs specialistkunnande utökas QuantiServs serviceutbud till kunder med ett brett varumärkessortiment. LOCK-N-STITCH har erfarenhet av att tillämpa 3D-teknologi för olika reparationsarbeten; man har nyligen tagit i bruk 3D-skanning för att skanna defekta komponenter och 3D-design för att skräddarsy ersättningskomponenter.

LOCK-N-STITCH har utvecklat en avancerad teknologi för reparation av gjutjärnsprodukter, såsom gängreparationer, ugnslödning och smältsvetsning för fartyg och kraftverk. QuantiServ har verksamhet både i större kuststäder och inomlands. LOCK-N-STITCHs patenterade teknologi kan erbjudas globalt till nuvarande och nya kunder som är i behov av högklassig reparationsservice.

”Vi har samarbetat med LOCK-N-STITCH tidigare och bolagets imponerande reparationskunnande passar väl in i QuantiServs servicesortiment. Vi är övertygade om att detta förvärv kommer att skapa mervärde för våra kunder”, säger Guido Barbazza, Vice VD för Emerging Businesses, Wärtsilä Services. Ett bredare kunnande inom reparationer av gjutjärn leder direkt till nya affärsmöjligheter och vi siktar på att öka vår marknadsandel för denna typ av reparationer, liksom också inom vår nuvarande serviceverksamhet.”

Ökad effektivitet och kundnöjdhet

Familjeföretaget LOCK-N-STITCH grundades 1990 och är verksamt i Turlock, Kalifornien, där bolaget har 35 anställda. Kunderna finns inom marin- och energiindustrin, men representerar även andra industriella branscher.  Cirka 90 procent av omsättningen består av återkommande beställningar från existerande kunder, vilket vittnar om nöjda kunder och ett starkt förtroende för bolagets produkter och tjänster. LOCK-N-STITCHs tjänster kommer gradvis att erbjudas vid QuantiServs övriga servicepunkter.

”Vi är mycket nöjda över att bli en del av QuantiServs affärsverksamhet. Wärtsiläs omfattande nätverk ger oss möjlighet att geografiskt expandera våra tjänster till avlägsna marknader. Detta ger LOCK-N-STITCH nya möjligheter att utveckla både teknologi och sakkunskap vilket ökar kundnyttan. Vi har erfarenhet av att använda 3D-teknologi inom reparationsservice. Wärtsiläs starka fokus på digital teknologi kommer med säkerhet att leda till nya intressanta möjligheter på detta område,” säger Gary Reed, verkställande direktör för LOCK-N-STITCH.

LOCK-N-STITCH övergick i Wärtsiläs ägo 1 februari 2018.

Ytterligare information om affärsverksamheten QuantiServ finns på www.quantiserv.com

Mediakontakter:

Ole Pyndt Hansen
Direktör, QuantiServ
Wärtsilä Corporation
olepyndt.hansen@wartsila.com
Tel. +41 79 4301391

Hanna Viita
Marknadsdirektör
Wärtsilä Services
hanna.viita@wartsila.com
Tel. +358 40 167 1755

Wärtsilä Services i korthet
Wärtsilä Services erbjuder sina kunder högklassiga livscykellösningar som främjar deras affärsverksamhet. Vi har det bredaste utbudet av tjänster i branschen för både shipping och kraftförsörjning – när och var som helst. Lösningarna omfattar allt från reservdelar och grundläggande support till säkerställande av att kundernas utrustning eller installationer har en maximal livslängd, en ökad effektivitet och säker prestanda för kunden – på ett tryggt, tillförlitligt och miljövänligt sätt. 

Detta är Wärtsilä
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2017 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,9 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
https://www.wartsila.com 

© 2020 Wärtsilä