Wärtsilä köper svenskt miljöteknikbolag

Wartsila Corporation,
  • Pressmeddelande
2 februari 2007 kl 02:01 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp, Pressmeddelande, 2.2.2007

Wärtsilä har skrivit under ett avtal om köpet av det svenska företaget Senitec AB i Varberg. Företaget är privatägt och specialiserar sig på utrustning för rening och separering av vatten från oljeblandningar och slam i kraftverk, hamnar och fartyg. Senitec har en personal på 5 personer.

Denna affär ger Wärtsilä en möjlighet att utöka sitt utbud av miljölösningar. Företagsköpet stöder Wärtsiläs strategi att erbjuda kompletta lösningar till kunder inom alla affärsområden: Wärtsilä Ship Power, Wärtsilä Power Plants och Wärtsilä Services.

Senitec kommer att kunna dra nytta av Wärtsiläs tekniska kännedom inom de specifika affärsområdena, samt av dess världsomfattande marknadsförings- och distributionsnätverk, vilka ger en god bas för tillväxt.

De två företagen har redan tidigare samarbetat och utvecklat lösningar för avskiljning av vatten och olja i kraftverk. Samarbetet startade år 2002 och tack vare dess goda prestanda, är utrustningen idag standard i Wärtsiläs tjockoljekraftverk. Erfarenheten av rening och avskiljning av vatten och slam i fartyg har även den varit väldigt god.

För ytterligare information vänligen kontakta Bo Dahlen, verkställande direktör, Wärtsilä Sweden AB, telefon +46 31 744 46 40, mobil + 46 70 591 5164.


Wärtsilä i korthet

Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 14 000 proffs i mer än 130 Wärtsiläenheter i närmare 70 länder runt om i världen.

www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä