Wärtsilä erhåller en kraftverksprojekt på 184 milj. euro från Jordanien

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
2 januari 2013 kl 11:30 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har tecknat ett avtal med AES Corporation om leverans av ett stort kraftverk till Jordanien. Värdet på det nyckelfärdiga projektet är 184 miljoner euro. Beställningen förväntas att slutföras inom kort och den upptas i Wärtsiläs orderstock under det första kvartalet 2013.

USA-baserade AES Corporation är en självständig kraftproducent med global verksamhet. Al-Manakher kraftverket kommer att byggas i Amman i Jordanien och det beräknas vara färdigt före juli 2014. Kraftverket kommer att bestå av 16 Wärtsilä 50DF -flerbränslemotorer som kan drivas med tjockolja eller naturgas. Elektriciteten som produceras av kraftverket kommer att tillföras till det nationella elnätet.

Detta är redan den andra betydande kraftverksbeställningen för Wärtsilä från Jordanien inom en kort tid. Kraftverksprojektet som beställdes i oktober 2012 är under uppbyggnad och beräknas vara färdigt i februari 2014.

Mera information finns tillgängligt på engelska i ett separat pressmeddelande. 

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Vesa Riihimäki
Direktör, Wärtsilä Power Plants
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 10 709 2964
vesa.riihimaki@wartsila.com

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 40 547 6390
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2011 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,2 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet i närmare 170 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä