Wärtsilä levererar två kraftverk till arktiska Ryssland

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
2 januari 2006 kl 14:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har fått två betydande kraftverksorder från arktiska Ryssland. Det sammanlagda värdet på beställningarna uppgår till ca 30 miljoner euro.

Kraftverket på 32 MW som beställdes i oktober kommer att producera el för Varandeys oljeterminal, som byggs vid Petjorahavet i nordvästra Ryssland. Oljeterminalen och kraftverket byggs av den ryska entreprenören Globalstroy-Engineering. Kraftverket tas i drift år 2007.

I november beställde Bema Gold Corporation ett 20 MW:s kraftverk för sitt guld- och silverprojekt vid namn Kupol i Tjuktjiens autonoma område i Sibirien. Det är fråga om ett kombinerat el- och värmeproducerande kraftverk, som tas i drift sommaren 2008.

Wärtsilä har lång erfarenhet av kraftverksleveranser till krävande arktiska förhållanden. Materialen som används måste lämpa sig för låga temperaturer och systemet bör vara konstruerat för exakt denna slags miljö.

För ytterligare information kontakta gärna:
informationsdirektör Eeva Kainulainen, telefon 010 709 5235.
Detta pressmeddelande finns i två versioner. Detta är den kortare av dem.  Den längre versionen som är på engelska innehåller mer teknisk information.   

© 2020 Wärtsilä