Wärtsiläs orderingång fortsatte att öka under oktober-november

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
1 december 2004 kl 16:00 E. Europe Standard Time

Orderingången för Wärtsiläs Power-affärsområden har ökat kraftigt i oktober-november 2004 jämfört med motsvarande period i fjol. Nya order erhölls till ett värde av 468 miljoner euro. Under motsvarande period i fjol uppgick orderingången till 310 miljoner euro. Orderingången för januari-november var 2.543 miljoner euro (1.968).

Inom affärsområdet Ship Power var de mest betydande beställningarna i oktober-november till LNG-fartyg. Detta är ett strategiskt viktigt tillväxtområde för Wärtsilä. För denna marknad lanserade Wärtsilä en ny Wärtsilä 50DF-motor för ett år sedan och den har vunnit rederiernas förtroende. Till LNG-fartyg har hittills totalt sålts 28 stycken av denna flerbränslemotor. Övriga betydande beställningar är de motororder för kryssningsfartyg som under hösten kom från Fincantieri.

Wärtsiläs marknadsandelar
Wärtsiläs marknadsandel av beställningarna på medelvarviga huvudmotorer till fartyg under perioden juni 2003-maj 2004 sjönk från den exceptionellt höga nivån på 38% till 22%. Sänkningen beror på att det på Wärtsiläs traditionellt starka marknad för kryssningsfartyg under granskningsperioden beställdes endast fem fartyg. I år har det efter maj redan beställts sju kryssningsfartyg. Dessutom har fler motorleverantörer upptagits i statistiken över marknadsandelar. På basis av de motororder som Wärtsilä har fått under sommaren och hösten uppskattas marknadsandelen åter klart börja öka.

Marknadsandelen för de licenstillverkade, lågvarviga huvudmotorerna för fartyg sjönk under samma period från 33% till 20%. Volymen för dessa motorleveranser ökade klart, men samtidigt växte också totalmarknaden.

På marknaden för fartygens hjälpmotorer ökade Wärtsiläs marknadsandel något.

Wärtsiläs globala marknadsandel för propellrar har ökat klart. För propellrar med fasta blad har marknadsandelen ökat från ca 3% till ca 9%. I propellrar med vridbara blad, som är Wärtsiläs starkaste område, har marknadsandelen efter förvärvet av John Crane-Lips år 2002 ökat från 34% till ca 50%.

Propellertillverkningen i Kina, som inleddes i början av juni, har fått en utmärkt start. I år uppgår propellerproduktionen i Kina till 800 ton och nästa år så gott som fördubblas produktionen.

De största kraftverksbeställningarna i oktober-november kom från USA, Turkiet och Italien. Av de kraftverksorder till Irak som kom i våras fortskrider den första enligt planerna. Wärtsiläs marknadsandel i tungoljedrivna dieselkraftverk under perioden juni 2003-maj 2004 ökade från 38% till 74%.

Resultatet för 2004 uppskattas vara oförändrat
Wärtsiläs resultatprognos för innevarande år förblir oförändrad: omsättningen för Power-affärsområdena väntas öka något och lönsamheten väntas bli något bättre än år 2003.

© 2020 Wärtsilä