Wärtsilä investerar i propellerproduktionen i Kina och Holland

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
1 november 2006 kl 10:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä kommer att investera i propellerproduktionen i Kina och Holland. Totalvärdet av investeringen är 8,7 miljoner euro.

I Kina investerar Wärtsilä i produktions- och monteringskapaciteten av komponenter för propellerutrustning vid fabriken i Wuxi. Detta möjliggör att monteringen av mindre propellersystem flyttas från fabriken i Holland till Kina under år 2007.

I fabriken i Drunen i Holland, investerar Wärtsilä i en monteringshall samt i produktionsutrustningen för större propellersystem för offshoreindustrin. Investeringen gör att Drunen enheten kan fokusera på stora propellersystem.

Propellerproduktionens kapacitet ökas för att stöda den förväntade tillväxten. Wärtsilä har fått betydande propellerbeställningar från offshoreindustrin för t.ex. oljeborrningsplattformar, olika depåfartyg och bogserbåtar.

Den nya kapaciteten i Kina och Holland kommer att tas i bruk i mitten av 2007.

För ytterligare information, vänligen kontakta Jari Salo, Direktör, Wärtsilä Propulsion, tel. +31 416 388 575, mobil +31 6 5101 6594.

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 13 000 proffs i mer än 130 Wärtsiläenheter i närmare 70 länder runt om i världen.

www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä