Wärtsilä förnyar sin organisation för att öka kundvärde

Wärtsilä Corporation,
  • Börsmeddelande
1 oktober 2018 kl 09:30 E. Europe Standard Time

Teknologikoncernen Wärtsilä har beslutat att omorganisera verksamheten och införa två affärsområden, Wärtsilä Marine-affärsområdet och Wärtsilä Energy-affärsområdet. Respektive affärsområde kommer att ansvara för både nyförsäljning och service. Syftet med omorganiseringen är att ge kunderna mervärde genom att i högre grad tillgodose deras behov under hela livscykeln. Den nya organisationsstrukturen kommer att vara verksam från och med 1.1.2019.

Genom att koncentrera verksamheten till två affärsområden sätter Wärtsilä fart på både tillväxten och implementeringen av strategierna Smart Marine och Smart Energy. Integrationen av nya produkter och service ökar värdet för kunderna genom starkare fokus på kompletta livscykellösningar som skräddarsys utifrån marknadernas specifika behov. Det gör det också möjligt för Wärtsilä att erbjuda kunderna mer effektiv betjäning med ökad flexibilitet och snabbare respons.

”Det är nödvändigt att utveckla starkare partnerskap med våra kunder och erbjuda dem större värde om vi vill nå vårt långsiktiga mål för lönsam tillväxt. Jag är övertygad om att denna förändring kommer att leda till en snabbare utveckling av innovativa lösningar och tjänster samt överlägsna kundupplevelser, vilket ytterligare stärker vår position som en världsledande aktör inom livscykellösningar för marin- och energimarknaden”, säger koncernchef Jaakko Eskola.

Roger Holm, som för närvarande är direktör för Marine Solutions, kommer att leda Wärtsilä Marine-affärsområdet, medan Wärtsilä Energy-affärsområdet kommer att ledas av direktören för Energy Solutions Marco Wirén. Pierpaolo Barbone, direktör för Services och ställföreträdande verkställande direktör, övergår till en befattning utanför Wärtsilä i slutet av året.

Wärtsilä Marine-affärsområdet kommer att ha ca 13.100 anställda och Wärtsilä Energy-affärsområdet ca 5.500 anställda. Den justerade omsättningen för 12-månadersperioden som gick ut 30.6.2018 uppgick till 2,7 miljarder euro för Wärtsilä Marine-affärsområdet och 2,2 miljarder euro för Wärtsilä Energy-affärsområdet. Wärtsilä rapporterar enligt den nya organisationsstrukturen från och med första kvartalet 2019. Justerade jämförelsetal kommer att offentliggöras före publiceringen av delårsrapporten januari–mars 2019.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Roger Holm
Direktör,
Wärtsilä Marine Solutions
Tfn: +358 10 709 5623
roger.holm@wartsila.com

Marco Wirén
Direktör,
Wärtsilä Energy Solutions
Tfn: +358 10 709 5640
marco.wiren@wartsila.com

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com


För investerarinformation vänligen kontakta:

Natalia Valtasaari
Direktör, investerarrelationer
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Detta är Wärtsilä
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2017 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,9 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
https://www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä