Wärtsilä-Hyundai Engine Companys nya fabrik i Korea invigdes

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
1 oktober 2008 kl 09:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä-Hyundai Engine Companys nya fabrik i Korea invigdes i dag. Wärtsiläs och Hyundai Heavy Industries Co. Ltd:s 50-50-ägda samföretag tillverkar Wärtsilä 50DF flerbränslemotorer för LNG-fartyg och andra marintillämpningar. Fabrikens optimala produktionskapacitet är 100-120 motorer om året.

I sitt tal vid invigningsceremonin konstaterade Wärtsiläs koncernchef Ole Johansson att det finns ett behov av nya LNG-terminaler för att svara på den växande efterfrågan på gas och LNG-fartyg. ”I dag finns det 260 LNG-fartyg i världen, och deras antal borde öka till 700 fram till 2030. Byggandet av nya LNG-terminaler i hamnar har försenats p.g.a. bristen på bl.a. utrustning och arbetskraft. Ett verkligt alternativ till hamnterminaler är flytande offshorelösningar. Vårt samföretag har nyligen fått en betydande order i anslutning till ett sådant projekt”, sade Ole Johansson. ”Vi ser betydande möjligheter på den här marknaden på lång sikt”, konstaterade Johansson.

”Naturgas är en ren och allt viktigare energikälla, eftersom vi står inför utmaningen att minska utsläppen överallt i världen. Tack vare våra flerbränslemotorer kan vi förbereda oss på och uppfylla Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s Tier 3-bestämmelser som träder i kraft 2016. Således uppfyller de fartygsmotorer som tillverkas här de internationella utsläppsbestämmelserna”, sade verkställande direktören för Wärtsilä-Hyundai Engine Company, O.S. Kwon, i sitt välkomsttal.

Vid invigningen startades samföretagets första motor av koncernchef Ole Johansson och Keh-Sik Min, vice styrelseordförande och verkställande direktör för Hyundai Heavy Industries.

Wärtsilä 50DF motorn är en föregångare
Wärtsiläs 50DF flerbränslemotor är en föregångare i den teknologiska omvandlingsprocess genom vilken man övergått från traditionella ångturbinsmaskinerier till betydligt effektivare elektriska flerbränslemotorlösningar som ger upphov till mindre utsläpp. Motorn kan drivas med naturgas, lätt brännolja eller tjockolja. Motorns effekt är oberoende av det valda bränslet, som kan bytas medan motorn går.
Samföretaget tillverkar Wärtsilä 50DF flerbränslemotorer för skeppsbyggnadsmarknaden i Korea, Japan, Kina och Taiwan. Korea, som är huvudmarknaden, har en marknadsandel på över 80 procent av den globala LNG-fartygsmarknaden. Samföretaget utnyttjar Wärtsiläs och HHI:s existerande servicenätverk i ca 80 länder och erbjuder full service av maskineriet i kundernas fartyg under motorernas livscykel.

I januari 2007 undertecknade Wärtsilä och Hyundai Heavy Industries Co. Ltd ett avtal om att grunda ett 50/50-ägt samföretag i Korea för tillverkning av flerbränslemotorer för LNG-fartyg och andra marina tillämpningar. Fabrikens grundsten murades i september 2007. I juli 2008 fick bolaget en betydande order från Samsung Heavy Industry om att leverera 16 motorer till fyra fartyg. För närvarande har Wärtsilä-Hyundai Engine Company 130 anställda i Mokpo, Korea. Antalet anställda ökar till 210 då fabrikens hela kapacitet tas i bruk.

Ytterligare information: Jaakko Eskola, direktör för affärsområdet Ship Power, tfn +358-107095626
Atte Palomäki, kommunikationsdirektör, tfn +358-405476390
Michael Lok, direktör, Wärtsilä-Hyundai Engine Company, tfn +82-619831160.

Hyundai Heavy Industries
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. (HHI) är ett av de ledande bolagen inom tung industri i världen. År 2007 var bolagets omsättning ca 16,2 miljarder US-dollar, och det har 26 000 anställda. HHI är världens största skeppsbyggare och tillverkare av tvåtaktsdieselmotorer för både fartyg och kraftverk.

Wärtsilä
Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 17 000 proffs i 160 Wärtsiläenheter i närmare 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs omsättning var 3,8 miljarder euro 2007. Wärtsiläs aktier är noterade på den Nordiska Börsen i Helsingfors.
www.wartsila.com
 

© 2020 Wärtsilä