Wärtsilä levererar LNG-satellitterminal till Brahestad, Finland

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
1 september 2016 kl 10:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har tecknat kontrakt om att leverera en nyckelfärdig mottagningsterminal för flytande naturgas (LNG) som ska byggas i Brahestad i Finland. Ett kontrakt som omfattar teknik, upphandling, konstruktion och installation (EPCI) har tecknats med Raahen Voima. Affären innefattar två vakuumisolerade LNG-lagringstankar med en sammanlagd nettovolym på 1 400 m3, LNG-återförgasnings-, vagnslastnings- och avlastningsfunktioner och nödvändiga konstruktioner. LNG-terminalen tas i drift i april 2018.

Naturgasen från terminalen kommer främst att användas av SSAB:s stålverk i Brahestad. Dessutom kommer Raahen Voimas kraftverk att använda gasen som stödbränsle. Genom att använda LNG i stålverkets energiförsörjning kan SSAB övergå till renare energi. Genom att införa LNG kommer stålverket att minska sitt avtryck av koldioxid, kväveoxider och svaveloxider. LNG kommer att levereras till Brahestad via tankbilar från Wärtsiläs första LNG-terminalbygge Tornio Manga. 

”Vi vill ha en modern LNG-terminal som utnyttjar pålitlig teknologi. Wärtsiläs teknologi passar vårt behov och de erfarenhet som EPC-leverantör”, säger Pekka Inkala, verkställande direktör på Raahen Voima.

”Vi är väldigt nöjda över att ha valts som EPC-leverantör för detta LNG-projekt. LNG är inte bara en pålitlig energikälla, utan ger också våra kunder möjlighet att tillverka sina produkter med mindre avtryck på miljön”, säger Timo Mahlanen, Senior Business Development Manager på Wärtsilä Energy Solutions.

Bild: illustration av Raahe LNG-terminalen

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Timo Mahlanen
Senior Business Development Manager
Wärtsilä Energy Solutions
Tel: 040 500 0536
timo.mahlanen@wartsila.com

Jukka-Pekka Niemi
Marknadsföringschef
Wärtsilä Energy Solutions
Tel: 050 465 2805
jukka-pekka.niemi@wartsila.com

Wärtsilä Energy Solutions i korthet
Wärtsilä Energy Solutions är en världsledande leverantör av ultraflexibla kraftverk på upp till 600 MW som drivs med olika gas- och flytande bränslen. Vi erbjuder unika lösningar för baskraft, toppbelasting, reservproduktion och reglerkraft, såväl som för balansering av oregelbunden produktion av förnybar energi. Wärtsilä Energy Solutions erbjuder också storskaliga solcellskraftverk, liksom LNG-terminaler och -distributionssystem. År 2016 har Wärtsilä levererat totalt 60 GW installerad kraftverkskapacitet i 176 länder världen över. 
www.smartpowergeneration.com


Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerade teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2015 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5 miljarder euro med cirka 18.800 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com   

© 2020 Wärtsilä