Förändringar i Wärtsiläs ledning

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
1 september 2014 kl 12:30 E. Europe Standard Time

Följande utnämningar har gjorts till Wärtsilä Oyj Abp:s ledning:

Ing. Rakesh Sarin (59) har utnämnts till direktör för affärsområdet Power Plants och till direktionsmedlem på Wärtsilä från och med 1.9.2014. I denna position ansvarar han globalt för Wärtsiläs Power Plants-affärsområde och rapporterar till koncernchef Björn Rosengren.

Sarin anställdes av Wärtsilä 1998 med en bakgrund inom olje- & gasbearbetningssektorn. Under de senaste 16 åren har han innehaft flera chefspositioner inom Wärtsilä, inklusive globalt ansvar för Power Plants-affärsområdets försäljning och marknadsföring med bas i Helsingfors. Sedan 2008 har Sarin ansvarat både för Power Plants-affärsområdets försäljning inom Mellanöstern, Asien och Australien, och varit verkställande direktör för Wärtsilä Indien.

Dipl.ing. Vesa Riihimäki (48), som för närvarande leder Power Plants-affärsområdet, har utnämnts till Wärtsiläs kvalitetsdirektör från och med 1.9.2014. Han kommer att ansvara för kvaliteten av Wärtsiläs produkter, lösningar och processer globalt. I sin nya position rapporterar Riihimäki till Pierpaolo Barbone, direktör för affärsområdet Services. Han efterträder Paolo Tonon, som lämnar Wärtsilä för att bli direktör för maritim teknologi på Maersk.

Riihimäki anställdes av Wärtsilä 1992 och han besitter omfattande kunskap om projekttjänster, projektledning och utvecklandet av olika teknologier inom Wärtsiläs portfölj. Han har ansvarat för Power Plants-affärsområdet sedan 2009.

“Dessa utnämningar markerar vårt starka fokus på kunder och industriledande kvalitet. Jag är övertygad om att dessa förändringar stöder våra tillväxt- och lönsamhetsmålsättningar, och säker på att Rakesh och Vesa har de perfekta kvalifikationerna och rätt erfarenhet för att leva upp till de utmaningar som förestår. Jag vill också tacka Paolo för hans utmärkta arbete och önskar honom bästa framgång i att utveckla maritima teknologier”, säger koncernchef Björn Rosengren.

Rakesh Sarins bild
Vesa Riihimäkis bild

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rakesh Sarin
Direktör
Wärtsilä Power Plants
Tel: +91 99999 89500
rakesh.sarin@wartsila.com  

Vesa Riihimäki
Kvalitetsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 40 504 5929
vesa.riihimaki@wartsila.com

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2013 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,7 miljarder euro med cirka 18.700 anställda. Företaget hade verksamhet i över 200 enheter i närmare 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com  

 

© 2020 Wärtsilä