Anu Hämäläinen utnämnd till direktör för Wärtsiläs Group Control

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
1 september 2010 kl 12:00 E. Europe Standard Time

Anu Hämäläinen har utnämnts till direktör för Wärtsiläs Group Control från och med 1.9.2010. Nuvarande direktör Maj-Len Ek kommer att gå i pension i början av nästa år.

Hämäläinens ansvarsområde täcker redovisning, rapportering, beskattning och koncernredovisning och hon blir medlem i ledningsgruppen för Finance & Control. Hennes tjänstgöringsort är Helsingfors och hon rapporterar till ekonomi- och finansdirektör Raimo Lind. Hämäläinen har de senaste två åren ansvarat för koncernredovisningen i Wärtsilä. Under 90-talet jobbade hon åtta år på Wärtsilä inom både ekonomi- och finansfunktionen.

”I sin nya position stärker Anu Wärtsiläs controller-team med sin omfattande sakkunskap och djupgående kännedom om Wärtsilä. Hon har också fått mycket erfarenhet under sin tid på SRV och Pohjolas värdepappersbolag. Jag är mycket glad att få välkomna Anu för att leda och utveckla Wärtsiläs Group Control-funktion”, säger Wärtsiläs ekonomi- och finansdirektör Raimo Lind.

Länk till bilden

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Apb
Tfn +358 40 547 6390
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.
Under 2009 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,3 miljarder euro med mer än 18.000 anställda. Företaget har verksamhet i 160 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä