Wärtsilä har förvärvat ett skotskt bolag som specialiserat sig på elteknik

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
1 augusti 2007 kl 12:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har förvärvat det skotska bolaget Electrical Power Engineering (Scotland) Ltd, som har specialiserat sig på elteknik för fartyg, offshoreanläggningar och industrianläggningar. Bolagets omsättning är ca 20 miljoner euro, och det har 31 anställda, varav största delen är elingenjörer.

Affärsverksamheten omfattar el-tekniska rekonditioneringstjänster för kraftsystem i fartyg och offshoretillämpningar.

Electrical Power Engineering Ltd. är beläget i Montrose, Skottland, där bolaget planerar och konstruerar elteknikprodukter och automationslösningar. Bolaget har också verksamhet i USA, där det erbjuder service- och renoveringstjänster i området runt den Mexikanska golfen.

“Förvärvet av Electrical Power Engineering utvidgar vårt serviceutbud ytterligare. Bolaget fördjupar Wärtsiläs nuvarande affärsverksamhet inom automation”, säger direktören för affärsområdet Wärtsilä Services Tage Blomberg. ”Som en del av Wärtsilä öppnar förvärvet nya marknader för Electrical Power Engineering och en möjlighet att konkurrera om mer omfattande projekt.”

För ytterligare information vänligen kontakta Eeva Kainulainen, informationsdirektör, Wärtsilä, tfn 010 709 5235

Wärtsilä i korthet:

Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 15 000 proffs i mer än 130 Wärtsiläenheter i närmare 70 länder runt om i världen.

www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä