Wärtsiläs informationsgivningspolicy uppdaterad

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
1 juli 2016 kl 15:30 E. Europe Standard Time

Wärtsiläs informationsgivningspolicy, som beskriver operativa principer och procedurer för kommunikationen med kapitalmarknaden, har uppdaterats.

Uppdateringarna beaktar regelförändringar relaterade till den Europeiska Unionens marknadsmissbruksförordning, som träder i kraft den 3.7.2016. Utöver detta och övriga mindre tekniska justeringar, har Wärtsilä reviderat minimigränsen för värdet på beställningar som publiceras som börsmeddelanden till 100 miljoner euro. Tidigare publicerades beställningar med ett värde på minst 10% av föreliggande affärsområdets omsättning eller orderstock under föregående år som börsmeddelanden.

Den uppdaterade informationsgivningspolicyn träder i kraft den 3.7.2016. Policyn finns tillgänglig som en bilaga till detta meddelande samt på Wärtsiläs webbsida på adressen http://www.wartsila.com/sv/investerare

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Natalia Valtasaari
Direktör, Investerar- och mediarelationer
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com  


Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerade teknologier och kompletta
livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2015 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5 miljarder euro med cirka 18.800 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä