Wärtsilä har tilldelats fem stora kraftverksprojekt i Argentina

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
1 juli 2016 kl 12:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har tilldelats fem kraftverksprojekt som stöder utvecklandet av det nationella elnätet i Argentina. Kontrakt för tre kraftverk har undertecknats med Industrias J.F.Secco S.A. (Secco). Dessa kontrakt uppgår till 78 miljoner euro och kommer att ingå i Wärtsiläs orderstock i andra kvartalet 2016. I tillägg har Wärtsilä tilldelats två projekt med två andra argentinska oberoende kraftproducenter. Dessa beställningar förväntas ingå i Wärtsiläs orderstock i det tredje kvartalet 2016. Den kombinerade kapaciteten av alla fem kraftverk kommer att vara 382 MW. Det totala värdet på dessa beställningar uppskattas bli ungefär 150 miljoner euro.

De tre kraftverken som levereras till Secco har en total kapacitet på 192 MW från flerbränslemotorer av Wärtsilä. Kraftverken kommer huvudsakligen att gå på gas med tjockolja som reservbränsle. Tretton Wärtsilä 34DF-flerbränslemotorer kommer att ingå i två av kraftverken medan det tredje består av fyra Wärtsilä 50DF-flerbränslemotorer. Dessa tre kraftverk kommer att finnas i provinsen Santa Fe i mellersta Argentina. Utrustningen är planerad att levereras i början av år 2017. Kraftverken kommer att vara färdiga att tas i bruk under andra halvan av år 2017. Kontrakten omfattar planering och leverans av utrustning till de tre kraftverken.

Dessa projekt härstammar från en offertförfrågan av den nationella transmissionsnätsoperatören CAMMESA å det argentinska energiministeriets vägnar. Ministeriet ämnar vidareutveckla och stärka det nationella elnätet för att kunna tillgodose Argentinas befolkning och industri med tillförlitlig eltillförsel. Kraftverkens huvudsakliga bränsle, naturgas, finns inte tillgänglig under flera månader i året. Tack vare möjligheten att använda tjockolja som reservbränsle framom den dyrare lättoljan gör Wärtsiläs högeffektiva flerbränsleteknologi mycket användbar och framför allt konkurrenskraftig i Argentina. Wärtsiläs kraftverk kommer att tillgodose det nationella elnätet i Argentina med electricitet under ett energiköpsavtal mellan Secco och den argentinska staten.

”Vi behöver flerbränsleteknologi för att klara av den ojämna tillgången på naturgas här i Argentina. Wärtsiläs teknologi och det tekniska stödet de givit oss var de avgörande orsakerna till varför vi valde att samarbeta med Wärtsilä”, säger Osvaldo C. Calvo, International Business Manager, Industrias J.F.Secco S.A.

”Vi är väldigt glada över att få vara med och stärka det nationella elnätet i Argentina. Dessa kraftverk på 382 MW kommer att femfaldiga Wärtsiläs befintliga kapacitet i Argentina”, säger Alberto Fernandez, Regional Director, Wärtsilä Energy Solutions.

 

För mera information, vänligen kontakta:

Alberto Fernandez
Regional Director, Latin America South
Wärtsilä Energy Solutions
Tel. +54 11 4555 1331
alberto.fernandez@wartsila.com

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tel. +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

For investerarinformation, vänligen kontakta:

Natalia Valtasaari
Direktör, Investerar- och mediarelationer
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

 

Wärtsilä Energy Solutions i korthet
Wärtsilä Energy Solutions är en världsledande leverantör av ultraflexibla kraftverk på upp till 600 MW som drivs med olika gas- och flytande bränslen. Vi erbjuder unika lösningar för baskraft, toppbelasting, reservproduktion och reglerkraft, såväl som för balansering av oregelbunden produktion av förnybar energi. Wärtsilä Energy Solutions erbjuder också storskaliga solcellskraftverk, liksom LNG-terminaler och -distributionssystem. År 2016 har Wärtsilä levererat totalt 60 GW installerad kraftverkskapacitet i 176 länder världen över.
www.smartpowergeneration.com


Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerade teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2015 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5 miljarder euro med cirka 18.800 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com   

© 2020 Wärtsilä