Wärtsiläs informationsgivningspolicy har uppdaterats

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
1 juni 2012 kl 17:00 E. Europe Standard Time

 

Wärtsiläs informationsgivningspolicy, som godkändes 23.9.2010, har reviderats. Policyn beskriver Wärtsiläs operativa principer och procedurer för kommunikationen med kapitalmarknadsrepresentanter. Den huvudsakliga förändringen är att Wärtsilä inte längre publicerar börsmeddelanden eller finansiella rapporter på svenska. Målet är att säkra snabbhet och effektivitet i bolagets finansiella rapportering samt i publiceringen av meddelanden. Utöver förändringen i bolagets rapporteringsspråk, har mindre tekniska ändringar gjorts i informationsgivningspolicyn.

Allt svenskspråkigt kommunikationsmaterial, som t.ex. börsmeddelanden, pressmeddelanden, presentationer och årsredovisningar, är tillgängligt på Wärtsiläs webbsidor fram till 29.6.2012. Därefter stängs den svenskspråkiga koncernwebbsidan. I enlighet med lagstiftningens krav publiceras allt officiellt material fortsättningsvis på finska samt även på engelska.

Den uppdaterade informationsgivningspolicyn finns som bilaga till detta meddelande på engelska och finska. Policyn finns också på Wärtsiläs webbsidor på adressen www.wartsila.com/investors.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pauliina Tennilä
Direktör, investerarrelationer
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 10 709 5498
pauliina.tennila@wartsila.com  

Presskontakt:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com  

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2011 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,2 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet i närmare 170 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com 
 

Wärtsiläs uppdaterade informationsgivningspolicy PDF, 33Kb »

© 2020 Wärtsilä