Rättelse till Wärtsiläs tidigare meddelande beträffande informationsgivningspolicyn

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
1 juni 2012 kl 19:40 E. Europe Standard Time

Wärtsiläs informationsgivningspolicy gällande användningen av det svenska språket har inte ändrats. Wärtsilä fortsätter att publicera allt officiellt material på svenska. Även Wärtsiläs svenskspråkiga koncernwebbsida uppdateras fortsättningsvis.

Den uppdaterade informationsgivningspolicyn är tillgänglig på Wärtsiläs webbsidor på adressen www.wartsila.com/investors.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pauliina Tennilä
Direktör, investerarrelationer
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 40 570 5530
pauliina.tennila@wartsila.com  

Presskontakt:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn:+358 40 547 6390
atte.palomaki@wartsila.com  
 

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2011 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,2 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet i närmare 170 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com  
 

© 2020 Wärtsilä