Johan Jägerroos utnämnts till direktör för internrevision

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
1 juni 2007 kl 09:00 E. Europe Standard Time

Ekonomie magister Johan Jägerroos (41) har utnämnts till direktör för Wärtsiläs internrevision. Han har varit anställd hos Wärtsilä sedan 1991 och har arbetat med uppgifter inom ekonomiförvaltning och ledningsuppgifter hos Wärtsilä Diesel bland annat i Kina, Frankrike, Schweiz, Italien och Afrika. Johan Jägerroos har sedan år 2005 arbetat som revisionschef inom Wärtsilä.

Anders Söderholm, som ansvarat för Wärtsiläs internrevision sedan år 1973, gick i pension i slutet av maj.

www.wartsila.com
 

© 2020 Wärtsilä