Wärtsilä och MAN Diesel erhåller EU:s godkännande för HERCULES-Beta -projektet

Wärtsilä Oyj,
  • Pressmeddelande
1 april 2009 kl 10:00 E. Europe Standard Time

Forskningsprojektet HERCULES-Beta fick nyligen klartecken av EU-kommissionen. HERCULES-Beta är ett omfattande, internationellt samforskningsprojekt som syftar till att maximera bränsleverkningsgraden kombinerat med ultralåga utsläppsnivåer samt utveckla framtidens rena marindieselmotorer med optimal verkningsgrad. HERCULES-Beta syftar i sig till att överträffa de nuvarande gränser som upprättats av IMO (International Maritime Organization) och samtidigt radikalt förbättra de miljömässiga aspekterna inom sjöfarten.

HERCULES-Beta -projektet

HERCULES-Beta inleddes den 1 september 2008 med en budget på 25 miljoner euro och ska enligt planerna pågå under 36 månader. Projektkonsortiet har 32 deltagare, däribland motordelsleverantörer, utrustningstillverkare, universitet, forskningsinstitut och rederier från 10 europeiska länder.

HERCULES-Beta är i den andra fasen av HERCULES-programmet, som inleddes under 2002 som en långsiktig och strategisk forsknings- och utvecklingsplan. Initiativet till det här projektet har tagits av Europas två ledande motortillverkare, Wärtsilä och MAN Diesel. I dag använder 99% av världens alla sjöfartyg dieselpropulsionssystem.

Huvudmålsättningen för projektet är att minska bränsleförbrukningen hos marina dieselmotorer med 10% samt att öka effektiviteten hos marina dieselpropulsionssystem till över 60%, vilket kommer att leda till märkbart lägre koldioxidutsläpp. Ett annat mål med projektet är att klara av ultralåga utsläpp genom att minska utsläppen av kväveoxid (NOx) med 70% och utsläppen av partiklar från marina motorer med 50% till år 2020.

HERCULES-Beta består av 54 delprojekt och finansieras av EU-kommissionens ramprogram 7 (FP7, temaområde Transport).

Det ursprungliga HERCULES-projektet

Under år 2007 slutförde en grupp bestående av över 40 europeiska företag, universitet och forskningsinstitutioner under ledning av MAN Diesel och Wärtsilä ett omfattande 43 månader långt samforskningsprojekt under namnet HERCULES (High Efficiency R&D on Combustion with Ultra-Low Emissions for Ships) med en budget på 33 miljoner euro, som delvis finansierades av den Europeiska unionen (15 miljoner euro) och den schweiziska förbundsregeringen (2,5 miljoner euro).

Det ursprungliga projektet fokuserade på utveckling av verktyg (t.ex. simuleringsprogram, mättekniker osv.) och en mer allmän utredning om möjliga sätt att minska utsläpp och bränsleförbrukning. Inledningsvis handlade projektet om att konstruera och testa prototyper. Resultatet av detta visar på en stor potential för att märkbart kunna minska bränsleförbrukning och utsläpp och nå de ambitiösa målsättningarna med det här projektet.

HERCULES-Beta bygger direkt på de upptäckter som gjordes under den första fasen av HERCULES-projektet. De verktyg som tidigare konstruerats kommer att användas för att mera noggrant undersöka, förstå och slutligen optimera motorerna. Både de analytiska undersökningarna och prototyperna kommer att vidareutvecklas utifrån resultaten från den första fasen, med syftet att uppnå de ultralåga målsättningarna för utsläpp och bränsleförbrukning. Slutligen kommer information om de betydelsefulla effekterna av verklighetens randvillkor att ställas samman och analyseras. Det här sker genom att de prototyper som utvecklades under den första fasen genomgår fälttest.

Vänligen besök HERCULES-webbplats på www.hercules-b.com (tillgänglig i slutet av april).

För mera information, vänligen kontakta:

Nikolaos P. Kyrtatos
HERCULES Project Coordinator
Tel: +30 210 7721119
npk@uleme.com

Klaus Heim
Direktör, Global R&D
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +41 5226 24462

Niels Kjemtrup
Senior Manager
Process Development
MAN Diesel
Tel: +45 3385 1280

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med närmare 19 000 proffs i 160 enheter i 70 länder runt om i världen. I 2008 var Wärtsiläs omsättning 4,6 miljader euro. Wärtsiläs aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors i Finland.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä