Wärtsiläs Jaakko Eskola valdes till ordförande för organisationen European Marine Equipment Council

Wartsila Corporation,
  • Pressmeddelande
1 april 2008 kl 15:45 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp, Pressmeddelande, 1.4.2008 kl 15.45

Direktören för affärsområdet Wärtsilä Ship Power, Jaakko Eskola har valts till ordförande för organisationen European Marine Equipment Council (EMEC). Han börjar som ordförande i dag, 1.4.2008.

European Marine Equipment Council (EMEC) representerar europeiska tillverkare av utrustning och maskiner för marinindustrin, och dess medlemmar består av organisationer inom området i Danmark, Finland, Frankrike, Holland, Italien, Kroatien, Norge, Polen, Storbritannien, Tyskland och Österrike. EMEC främjar samarbetet mellan sina medlemsorganisationer, europeiska institutioner och EU:s olika program. EMEC har som målsättning att förbättra marinteknologins kvalitet och konkurrenskraft.

De europeiska tillverkarna och leverantörerna av utrustning för marinindustrin har en betydande ställning i Europa. Branschens produkter och tjänster står för 70% av fartygets totala värde. Branschen sysselsätter över 280.000 personer direkt och 440.000 personer indirekt. 

“De miljörelaterade utmaningarna har en central betydelse för hela marinindustrin. Kraftmaskinernas verkningsgrad har förbättrats och utsläppen reducerats, men utvecklingen fortsätter och miljöinverkan står i fokus för forskningen och produktutvecklingen samt utvecklingen av nya produkter”, säger Jaakko Eskola.

Ytterligare information: Jaakko Eskola, direktör för affärsområdet Ship Power, Wärtsilä, tfn. +358 10 709 5634.
Paola Lancellotti, Generalsekreterare, EMEC, tfn. +32 498228216.

© 2020 Wärtsilä