Wärtsilä upptogs i FTSE4Good indexet

Wartsila Corporation,
  • Pressmeddelande
1 april 2008 kl 03:01 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp, Pressmeddelande, 1.4.2008 kl. 13.40

Wärtsilä har upptagits i FTSE4Good indexet, som är ett ledande globalt index för ansvarsfull placeringsverksamhet. Londonbaserade FTSE Groups jämförande index bedömer företag som uppfyller globalt erkända standarder för ansvarsfull företagsverksamhet.

“Det är en stor ära för oss att komma med i det här uppskattade indexet för ansvarsfull placeringsverksamhet. Hållbar utveckling har varit ett rättesnöre för både våra produkter och våra verksamhetsrutiner. Det här är ett bevis på att vi skapar värde genom våra miljövänliga och innovativa lösningar och vår etiskt högklassiga affärspraxis”, säger Wärtsiläs koncernchef Ole Johansson.

Grunden för Wärtsiläs medlemskap i FTSE4 Good Index är bolagets verksamhetspolicy och ledningssystem som gör det lättare för bolaget att anta globala miljömässiga och sociala utmaningar.

FTSE4 Good Index, som inledde sin verksamhet 2001, är ett jämförelseredskap för socialt ansvarstagande placerare. Kriterierna för anslutning till indexet har planerats så att de hjälper placerarna att minimera sociala, miljömässiga och etiska risker. Kriterierna fokuserar på företagsansvar, mänskliga rättigheter, miljöverksamhet, sociala relationer och intressentrelationer samt förebyggande av mutor.

Wärtsiläs anslutning till indexet fastställdes i FTSE4 Good Policy Committees rapport i mars 2008.

Ytterligare information: Marko Vainikka, General Manager, Sustainability, tfn. +35810 7095 404
Joséphine Mickwitz, Director, Investor Relations, tfn. +358 10 7095 216


Wärtsilä i korthet:

Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 16 000 proffs i 150 Wärtsiläenheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Den Nordiska Börsen i Helsingfors.
 
www.wartsila.com

 

 

© 2020 Wärtsilä