Wärtsilä Oyj Abp:s årssammandrag av meddelanden för år 2006

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
1 mars 2007 kl 09:30 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp publicerar ett sammandrag av sina börsmeddelanden för år 2006 i sin årsredovisning.  På koncernens webbsidor www.wartsila.com finns utöver de ovan nämnda meddelandena även alla bolagets övriga meddelanden. Eftersom meddelandena gäller händelser som ägt rum år 2006 kan en del av informationen i dem vara föråldrad. Årsredovisningen publiceras 5.3.2007.

Wärtsilä Oyj Abp

 

 

© 2020 Wärtsilä