Wärtsilä grundar ett nytt servicebolag i Baltikum

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
1 mars 2006 kl 11:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä och estniska BLRT Grupp bildar ytterligare ett samföretag, vars syfte är att erbjuda fartygsservice i Baltikum. Wärtsiläs innehav i samföretaget är 51% och BLRT Grupps 49%. Etablerandet av ett servicebolag är en del av Wärtsiläs strategi som går ut på att förstärka bolagets position som en totalserviceleverantör för sina kunder inom sjöfart.

Det nya bolaget heter Wärtsilä BLRT Services Klaipeda UAB och erbjuder heltäckande marina tjänster inom fartygsreparation inklusive underhåll av motorer, växellådor, propellrar och övrig fartygsutrustning.

Wärtsilä BLRT Services Klaipeda UAB är beläget i Klaipeda, Litauen. Det nya bolaget kommer att inleda verksamheten med ca 50 anställda i Klaipeda, men därtill kan bolaget  stödja sig på både Wärtsiläs och BLRT Grupps omfattande resurser i enlighet med de enskilda underhållsuppgifternas krav.

Samföretaget kommer att ge både Wärtsiläs och BLRT Grupps kunder samt de involverade bolagen betydande fördelar. Wärtsilä BLRT Services Klaipeda UAB kommer att erbjuda heltäckande tjänster inom fartygsreparation till kunder i Baltikum.

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä levererar lösningar som stöder sina kunders verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 12 000 professionella medarbetare i mer än 130 Wärtsiläenheter i över 60 länder runt om i världen.

BLRT Grupp

BLRT Grupp är ett av de största företagen i Estland och även i hela Baltikum. Bolaget, som inledde sin verksamhet med fartygsreparation i Tallinn, fokuserar i dag på fartygsreparation, skeppsbyggnad, tillverkning av stålstrukturer, maskinkonstruktion och bearbetning av skrotmetall. Bolaget har skeppsvarv i Tallinn och Klaipeda, Litauen. Största delen av BLRT Grupps kunder är från Norge, Finland, Sverige, Tyskland, Danmark, Nederländerna och de baltiska länderna.

Ytterligare information:

Bo Dahlén, verkställande direktör, Wärtsilä Sweden AB, Tel. +46 31 744 46 40.

© 2020 Wärtsilä