Wärtsilä Oyj Abp, ändring till anmälan om transaktioner utförda av personer i ledande ställning: Eskola, Jaakko

  • Ledningens transaktioner
1 februari 2017 kl 13:00 E. Europe Standard Time

Den anmälningsskyldiga
Namn: Eskola, Jaakko
Befattning: Verkställande direktör
Emittent: Wärtsilä Corporation
LEI: 743700G7A9J1PHM3X223

Anmälans karaktär: ÄNDRING
Referensnummer: 743700G7A9J1PHM3X223_20170131114824_7
Ändringens redogörelse:
Anmälan som publicerades 31.1.2017 klo 14.30 EET har ändrats så att den inkluderar information om transaktioner som utförts på följande handelsplatser: TURQUOISE (TRQX), BATS CHI-X EUROPE -BXE ORDER BOOKS (BATE) och NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL).
____________________________________________

Transaktionens datum: 2017-01-30
Handelsplats: CHIX
Typ av instrument: AKTIE
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

( ) Transaktionen har utförts med stöd av kapitalförvaltning
( ) Transaktionen är kopplad till utförandet av ett aktieoptionsprogram
( ) Transaktionen har utförts inom ramen för en livförsäkring

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 100 Enhetspris: 47.58000 EUR
(2): Volym: 27 Enhetspris: 47.59000 EUR
(3): Volym: 50 Enhetspris: 47.59000 EUR
(4): Volym: 430 Enhetspris: 47.60000 EUR
(5): Volym: 149 Enhetspris: 47.60000 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(5): Volym: 756 Medelpris: 47.59634 EUR
____________________________________________

Transaktionens datum: 2017-01-30
Handelsplats: XPOS
Typ av instrument: AKTIE
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

( ) Transaktionen har utförts med stöd av kapitalförvaltning
( ) Transaktionen är kopplad till utförandet av ett aktieoptionsprogram
( ) Transaktionen har utförts inom ramen för en livförsäkring

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 113 Enhetspris: 47.60000 EUR
(2): Volym: 74 Enhetspris: 47.59500 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(2): Volym: 187 Medelpris: 47.59802 EUR
____________________________________________

Transaktionens datum: 2017-01-30
Handelsplats: TRQX
Typ av instrument: AKTIE
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

( ) Transaktionen har utförts med stöd av kapitalförvaltning
( ) Transaktionen är kopplad till utförandet av ett aktieoptionsprogram
( ) Transaktionen har utförts inom ramen för en livförsäkring

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 36 Enhetspris: 47.60000 EUR
(2): Volym: 3 Enhetspris: 47.60000 EUR
(3): Volym: 112 Enhetspris: 47.60000 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(3): Volym: 151 Medelpris: 47.60000 EUR
____________________________________________

Transaktionens datum: 2017-01-30
Handelsplats: BATE
Typ av instrument: AKTIE
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

( ) Transaktionen har utförts med stöd av kapitalförvaltning
( ) Transaktionen är kopplad till utförandet av ett aktieoptionsprogram
( ) Transaktionen har utförts inom ramen för en livförsäkring

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 61 Enhetspris: 47.60000 EUR
(2): Volym: 176 Enhetspris: 47.60000 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(2): Volym: 237 Medelpris: 47.60000 EUR
____________________________________________

Transaktionens datum: 2017-01-30
Handelsplats: XHEL
Typ av instrument: AKTIE
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

( ) Transaktionen har utförts med stöd av kapitalförvaltning
( ) Transaktionen är kopplad till utförandet av ett aktieoptionsprogram
( ) Transaktionen har utförts inom ramen för en livförsäkring

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 171 Enhetspris: 47.60000 EUR
(2): Volym: 24 Enhetspris: 47.60000 EUR
(3): Volym: 122 Enhetspris: 47.60000 EUR
(4): Volym: 252 Enhetspris: 47.60000 EUR
(5): Volym: 122 Enhetspris: 47.60000 EUR
(6): Volym: 39 Enhetspris: 47.60000 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(6): Volym: 730 Medelpris: 47.60000 EUR

 

Ytterligare information: Natalia Valtasaari, Direktör, Investerar- och mediarelationer, tfn. +358 10 709 5637

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerade teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2016 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,8 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com
© 2020 Wärtsilä