Wärtsilä Oyj Abp, ändring till anmälan om transaktioner utförda av personer i ledande ställning: Barbone, Pierpaolo

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Ledningens transaktioner
1 februari 2017 kl 13:10 E. Europe Standard Time

Den anmälningsskyldiga
Namn: Barbone, Pierpaolo
Befattning: Annan person i högsta ledningen
Emittent: Wärtsilä Corporation
LEI: 743700G7A9J1PHM3X223

Anmälans karaktär: ÄNDRING
Referensnummer: 743700G7A9J1PHM3X223_20170201112408_3
Ändringens redogörelse:
Anmälan som publicerades 31.1.2017 klo 14.45 EET har ändrats så att den inkluderar information om transaktioner som utförts på följande handelsplatser: BATS CHI-X EUROPE -BXE ORDER BOOKS (BATE), TURQUOISE (TRQX) och POSIT (XPOS).
____________________________________________

Transaktionens datum: 2017-01-30
Handelsplats: XHEL
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009003727
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

( ) Transaktionen har utförts med stöd av kapitalförvaltning
( ) Transaktionen är kopplad till utförandet av ett aktieoptionsprogram
( ) Transaktionen har utförts inom ramen för en livförsäkring

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 122 Enhetspris: 47.60000 EUR
(2): Volym: 20 Enhetspris: 47.60000 EUR
(3): Volym: 404 Enhetspris: 47.60000 EUR
(4): Volym: 41 Enhetspris: 47.60000 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(4): Volym: 587 Medelpris: 47.60000 EUR
____________________________________________

Transaktionens datum: 2017-01-30
Handelsplats: CHIX
Typ av instrument: AKTIE
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

( ) Transaktionen har utförts med stöd av kapitalförvaltning
( ) Transaktionen är kopplad till utförandet av ett aktieoptionsprogram
( ) Transaktionen har utförts inom ramen för en livförsäkring

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 149 Enhetspris: 47.60000 EUR
(2): Volym: 347 Enhetspris: 47.60000 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(2): Volym: 496 Medelpris: 47.60000 EUR
____________________________________________

Transaktionens datum: 2017-01-30
Handelsplats: BATE
Typ av instrument: AKTIE
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

( ) Transaktionen har utförts med stöd av kapitalförvaltning
( ) Transaktionen är kopplad till utförandet av ett aktieoptionsprogram
( ) Transaktionen har utförts inom ramen för en livförsäkring

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 61 Enhetspris: 47.60000 EUR
(2): Volym: 36 Enhetspris: 47.59000 EUR
(3): Volym: 114 Enhetspris: 47.60000 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(3): Volym: 211 Medelpris: 47.59829 EUR
____________________________________________

Transaktionens datum: 2017-01-30
Handelsplats: TRQX
Typ av instrument: AKTIE
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

( ) Transaktionen har utförts med stöd av kapitalförvaltning
( ) Transaktionen är kopplad till utförandet av ett aktieoptionsprogram
( ) Transaktionen har utförts inom ramen för en livförsäkring

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 172 Enhetspris: 47.60000 EUR
(2): Volym: 70 Enhetspris: 47.60000 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(2): Volym: 242 Medelpris: 47.60000 EUR
____________________________________________

Transaktionens datum: 2017-01-30
Handelsplats: XPOS
Typ av instrument: AKTIE
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

( ) Transaktionen har utförts med stöd av kapitalförvaltning
( ) Transaktionen är kopplad till utförandet av ett aktieoptionsprogram
( ) Transaktionen har utförts inom ramen för en livförsäkring

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 141 Enhetspris: 47.60000 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym: 141 Medelpris: 47.60000 EUR

 

Ytterligare information: Natalia Valtasaari, Direktör, Investerar- och mediarelationer, tfn. +358 10 709 5637

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerade teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2016 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,8 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com
© 2020 Wärtsilä