Wärtsilä levererar kraftverk till Alaska

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
1 februari 2005 kl 14:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä levererar ett lättoljedrivet kraftverk på 10 MW till ett offentligt energiverk i staden Nome i Alaska. Nome ligger i nordvästra Alaska vid Berings hav. Kraftverket tas i drift i slutet av år 2005. Affärens värde är fyra miljoner US dollar.

Eftersom temperaturen på området i vintertid kan sjunka till minus femtio grader är tillförlitlighet en central faktor när man väljer leverantör. ”Under valprocessen utvärderade vi noggrant olika leverantörer. Tillförlitlighet, lönsamhet, låga utsläpp och serviceutbudet var de främsta orsakerna till att vi valde Wärtsilä”, konstaterar John Handeland, direktör för energiverket i Nome.

”Wärtsilä har flera lyckade leveranser bakom sig till Alaska. Nyligen fick vi en order på ett kraftverk till Dutch Harbor i staden Unalaska. Vår lösning garanterar pålitlig energitillgång och lägre utsläpp, vilket är viktigt ur miljövårdssynpunkt”, säger Frank Donnelly, direktör för Wärtsiläs kraftverksverksamhet i Nordamerika.

För ytterligare information vänligen kontakta: informationsdirektör Eeva Kainulainen, telefon 010 709 5235

 

© 2020 Wärtsilä