Huvudkontor [Karta]

Wärtsilä Oyj Abp
Kolkajsgränden 2
00180 Helsingfors
Tel. +358 10 709 0000
Fax +358 10 709 5700
Öppettider: 08:00-18:00
Postadress

Wärtsilä Oyj Abp
PB 1834
00080 WÄRTSILÄ
Faktureringsadress

Wärtsilä Oyj Abp
PB 413
65101 Vasa

Ta kontakt


Wärtsilä social


Följ Wärtsilä i sociala kanaler


LinkedIn
Twitter
Facebook
YouTube
Instagram


Wärtsilä har avstått från svenskan som rapporteringsspråk från och med 16.6.2020. Tidigare publicerat material är tillgängligt på koncernwebbsidan fram till slutet av året. Läs mera här »

© 2020 Wärtsilä